Najkrajšia spišská kampanila Zvonica na Kostolnom námestí v Kežmarku prechádza v súčasnosti celkovou obnovou.

Rekonštrukcia by mala trvať pol roka a stavebné práce na nej by mali byť ukončené v septembri 2021.

 

Stavebné práce na rekonštrukcii kežmarskej zvonice zahrňujú tieto úkony:

- kompletná obnovu exteriéru

- obnova sgrafitovej výzdoby aj nárožného kvádrovania

- oprava kamennej hlavice, stĺpov a portálov

- obnova historickej omietky

- vyhotovenie farebnej úpravy s nanesenie lazúry

- doplnenie a zreštaurovanie tvaroslovia a farebnosti

 

Projekt obnovy kežmarskej zvonice podporil aj Prešovský samosprávny kraj, a to prostredníctvom svojho grantového programu Výzva pre región vo výške viac ako 240-tisíc eur.

Zvonica bola naposledy kompletne rekonštruovaná v roku 1999.

 

Zdroj: psk

Foto: Kežmarský informačný express