Už od 1. februára 2019 je na prízemí objektu na Hlavnom námestí 64 v Kežmarku otvorená Izba remeselných tradícií, ktorú zriadila kežmarská Súkromná spojená škola.

Izba je otvorená v pracovných dňoch od 9.00 do 13.30 hod. a vstup do nej je zdarma. Návštevníci, ktorí by ju chceli navštíviť v iný čas, škola poskytuje telefónne číslo 0902 323 517, na ktorom si návštevníci môžu dohodnúť aj iný termín návštevy expozície, resp. ohlásiť návštevu veľkej skupiny.

V Izbe remeselných tradícií je zriadená stála služba, ktorá poskytne aj výklad k jednotlivým častiam výstavných priestorov. Milovníci histórie si nájdu v Izbe rôzne remeselné predmety staré 150 až 200 rokov. Návštevníci si môžu v Izbe vyskúšať prácu s kolovrátkom či krosnami.

Expozícia bude trvať do konca kalendárneho roka 2019 a je zriadená v rámci 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku.

Ak na začiatku sa v Izbe dala denná návštevnosť spočítať na prstoch jednej ruky, v súčasnosti je Izba remeselných tradícií navštevovaná približne 25 návštevníkov denne, ale nechýbajú dni, keď je tam poriadne rušno. Navštevujú ju ako slovenskí návštevníci, tak i turisti z blízkych i vzdialených krajín, ba i zo Spojených štátov amerických.

V škole sa dá, okrem prezretia si samotnej expozície, aj zakúpiť rôzne predmety, prevažne textilného charakteru, napríklad tašky, obrusy či prestierania...

Ponuka kežmarskej Izby remeselných tradícií je pestrá a zaujímavá. Ak teda počas letných mesiacov budete mať na návšteve niekoho známeho, skúste mu ukázať túto našu „Izbu“. Možno sa danej návšteve tam niečo zapáči alebo ho bude niečo inšpirovať a bude mať tak na naše mesto aj po tejto stránke zaujímavú a príjemnú spomienku.