Hodnotenie finančného zdravia, ktoré Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zostavuje na základe vlastnej metodiky, poskytuje komplexný pohľad na hospodárenie samospráv.

Zahŕňa viaceré kľúčové parametre hospodárenia: celkový dlh, dlhovú službu, bilanciu bežného účtu a záväzky po lehote splatnosti. Ide o informácie za rok 2021.

Celkovo 59 miest získalo hodnotenie „výborné finančné zdravie“ (skóre nad 5 bodov). Na vedúcej pozícii je Nové Mesto nad Váhom. Ďalších 78 miest dosiahlo „dobré finančné zdravie“ (medzi 4 a 5 bodmi). Hodnotenie medzi 3 a 4 bodmi majú hodnotenie „dostatočné“ finančné zdravie. To signalizuje ich relatívne nižšiu finančnú stabilitu a potenciálne problémy v budúcnosti.

Zo 141 miest je Kežmarok podľa INEKO na 112. mieste s celkovým finančným zdravím 4,7. Štatistika finančného zdravia hovorí, že v tomto smere mesto pomaly klesá.

V rokoch 2016 a 2017 malo hodnotu 5,4, v roku 2018 malo hodnotu 5,3, v roku 2019 už iba 4,9, v roku 2020 5,0 a teraz iba 4,7. Rapídne dole sme išli najmä v hodnotení záväzkoch aspoň 60 dní po splatnosti.

 

Hodnotenie INEKO pre mesto Kežmarok v jednotlivých položkách:

4,6 celkový dlh

5,0 dlhovú službu

4,0 bilanciu bežného účtu

6,0 a 4,8 záväzky po lehote splatnosti (k príjmom, aspoň 60 dní po splatnosti)

 

Viac informácií o hospodárení mesta nájdete: http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/523585/2021/1

 

Zdroj: ineko