Bezmála už dva mesiace je na sídlisku Sever v Kežmarku otvorený nový most cez potok Ľubica. Jeho rekonštrukcia sa uskutočnila s cieľom zabezpečenia zvýšenie prietoku daného potoka, pretože nízky prietok mal za následok vyliatie daného potoka pri poslednej povodni.

Celková investícia rekonštrukcie mosta spolu s novým cestným kobercom stála niečo vyše 330 tisíc eur. Rekonštrukcia mosta začala 23. októbra 2017, otvoril sa 10. júna 2018. Nový most je dlhý bezmála 12 metrov, je položený na pôvodných základoch a vraj i preto ďalšie rozšírenie mosta nebolo možné, ako aj preto, lebo sa nachádza v hustej zastavenej časti mesta. Súčasťou mosta je i lávka pre peších, ktorá bude slúžiť aj ako cyklistický chodník.

Napriek radosti z úspešného dokončenia nového mosta nedá mi nepoukázať na niektoré skutočnosti, ktoré sa doteraz pri tejto stavbe veľmi nespomínali. Pri súčasnom náraste dopravy obyvatelia Kežmarku a hlavne sídliska Sever očakávali, že na moste bude obojstranná premávka. Uviesť v dnešnej dobe na svetlo sveta dopravnú jednoprúdovku nie je práve optimálne. Najmä preto, že je to nielen spojnica mesta a sídliska, ale už aj pomaly rozvíjajúcej sa rekreačnej zóny v oblasti horárne či „Malého jarečka“. Keď už sa išlo do rekonštrukcie mostu, malo sa určite rozhodnúť o obojstrannej premávke dopravy. Ono pri jednoprúdovke potom trochu zvláštne pôsobia umiestnené veľké zvodidlá na ňom.

Ako je spomínané v článku, súčasťou mosta je i lávka pre peších. Myslím, že ona je tom ešte horšie ako samotný priestor pre vozidlá. Na lávke by som totiž neodporúčal otvárať peňaženku či kabelku, ba ani mobil, pretože lávka nie je štandardne urobená s pevným podkladom pod nohami, ale je urobená s dosť veľkými okami, cez ktorý vykĺznutý mobil môže skončiť dole v potoku. Na môj vkus sú priestory v mriežke dosť veľké, takže ak vám niečo padne na moste, môže sa vám stať, že danú vec zachytíte až niekde pri STS-ke. Neodporúčal by som ženám chodiť cez lávku ani v ihličkách, aby vám pekná obuv neostala medzi okami. A do tretice, sám som zvedavý ako to bude vyzerať v zime, keďže lávka je železná, pri strete s vodou z potoka či snehom, ktorý napadne, to môže byť na lávke poriadne zaujímavé.

Aj samotný výstup z lávky na stranu sídliska je tak trochu zvláštny. Vychádzate totiž buď priamo na vozovku, kde jazdia autá alebo musíte ísť na neupravené staré panely. Na to, že rekonštrukcia mosta trvala takmer trištvrte roka je zvláštne, že sa mesto nepostaralo aj o to, aby chodci chodili po upravenej časti chodníka.

Tak, ako sa kežmarskí „Južania“ nedočkali bezbariérových prechodov pre chodcov, tak zas „Severania“ sa nedočkali mosta, s ktorým by neboli spojené drobné chybičky krásy...

V Kežmarku si už ale pomaly zvykáme na zvláštne investičné akcie. Nepostavíme celoročný bazén, ale kúpalisko, ktoré je 10 mesiacov zatvorené. Urobíme na sídlisku Juh nový asfaltový koberec na časti chodníkov, no na ne sa dostaneme iba po rozbitom chodníku s dierami. A neurobíme rekonštrukciu mosta pre ďalekú budúcnosť, ale položíme nový most na staré základy. V tejto súvislosti môžeme spomenúť aj sťahovanie mestskej knižnice, ktorá sa pred časom taktiež sťahovala do nových priestorov, ale už sa nenašli financie na nové regále...

Nuž čo, zvykajme si, že je niekto hrdý aj na stavby, s ktorými sa občania vôbec nestotožňujú. Veď pri mojej prvej ceste okolo sídliska Sever, po skončenej rekonštrukcii mosta, ma hneď dvaja „Severania“ zastavili so slovami: „Choďte sa pozrieť, čo nám to tam postavili!“Tak som sa teda išiel pozrieť a svoje laické poznatky som tu zosumarizoval.  Ale koho to vôbec zaujíma...? Či?