Na základe vážnosti vzniknutej situácie a záverov prijatých na zasadnutí krízového štábu mesta Kežmarok dňa 17. 12. 2019 týkajúcich sa kritického stavu mosta I/66 LIDL Kežmarok nastala potreba zabezpečenia monitorovania príp. regulovania premávky v súvislosti s prejazdom kritického úseku a dohľadu najmä na dodržiavaní zákazových dopravných značení upravujúcich vjazd vozidiel do určitej hmotnosti na teleso mosta vodičmi motorových vozidiel.

Nakoľko hlavný most (LIDL Kežmarok) je jedným z dvoch možných cestných ťahov cez mesto Kežmarok a druhý alternatívny most (Tatraľan Kežmarok) má obmedzenú nosnosť len do 31 ton a za daných okolností, keď ešte nie je schválená náhradná možnosť odklonenia premávky, najmä nákladnej dopravy (často prevyšujúcej 31 ton) cez mesto Kežmarok Okresné riaditeľstvo PZ Kežmarok v spolupráci s Mestskou políciou Kežmarok zabezpečuje podľa dostupných možností dohľad na dodržiavanie dopravných obmedzení vodičmi (cez oba mosty) a zároveň regulovanie dopravy aj cez alternatívny most (Tatraľan) s nosnosťou do 31  ton s obmedzenými šírkovými pomermi.

Krízovým štábom mesta Kežmarok bolo odsúhlasené a schválené provizórne premostenie cez rieku Poprad v meste Kežmarok s pokrytím celej premávky prechádzajúcej mestom Kežmarok s kompletizáciou do konca mesiaca marec 2020.

Žiadame preto verejnosť o ohľaduplnosť, trpezlivosť a predovšetkým o rešpektovanie zmeny dopravného značenia.

 

Zdroj a foto: krpz