Zlý technický stav hlavného mosta v Kežmarku cez rieku Poprad na ceste prvej triedy číslo 66 spôsobil, že od 17. decembra 2019 bola v Kežmarku vyhlásená mimoriadna situácia.

Dopravná situácia si vyžiadala obmedzenie prejazdu cez daný most a ťažké kamióny mali prejazd cez most úplne zakázaný. Museli tak využívať obchádzkovú trasu až cez krajské mesto Prešov.

Od 30. marca 2020 je už ale vedľa hlavného mosta postavený paralelne nový dočasný most. Je to jednosmerný most, takže vozidlá smerujúce na Spišskú Belú budú jazdiť po hlavnom moste, ale vozidlá smerujúce na Poprad budú jazdiť po novom dočasnom moste.

Kvôli tomu sa zmenila dopravná situácia priamo na kruhovom objazde pod železničnou stanicou. Vozidlá smerujúce na dočasný most využívajú aj časť parkoviska supermarketu Lidl, pričom na dané parkovisko bol urobený nový vjazd.

Nový most bude slúžiť až dovtedy pokiaľ sa neskončia práce na úplnom dokončení rekonštrukcie hlavného mosta. Tá sa najskôr začne až v roku 2021, takže daná zmena dopravnej situácie bude trvať pomerne dlho a vodiči si budú musieť na ňu zvyknúť.