Na prvej komisii bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku, v tomto kalendárnom roku, sa hovorilo aj o nezvládnutej dopravnej situácii na ulici dr. Fischera, ktorá je následkom decembrovej zmeny jednosmernej Tatranskej ulice.

O nej informoval členov komisie poslanec Polák. Podľa neho sa ukazuje, že zjednosmernenie Tatranskej ulice nebol dobrý nápad. Poslanec navrhuje, že by bolo optimálne, aby sa dopravná situácia na tejto ulici prehodnotila už na najbližšom zastupiteľstve, aby sa predišlo ešte horšiemu stavu.

Kežmarský informačný express k tomuto stanovisku prišiel už na začiatku spustenia tejto zmeny dopravnej situácie v meste Kežmarok, a to na začiatku decembra 2016, kedy sa zmena zrealizovala.

Ide prakticky o to, že počas bežného dňa, je na ulici dr. Fischera čulý ruch, pretože je tam sústredený veľký počet inštitúcií, zariadení a organizácií, ktoré využíva široké spektrum Kežmarčanov i ľudí z okolia. Sú tam ambulancie, je tam poliklinika, základná škola i pošta, a keďže je to najrýchlejšia skratka, ako sa dostať autom zo sídliska Juh na výpadovku na Poprad, je prirodzené, že väčšina vozidiel jazdí práve tadiaľto.

Tatranská ulica, ktorá sa pred časom obnovila práve preto, aby sa vozidlá mohli plynulejšie dostať na Huncovskú ulicu a teda smerom na komunikáciu smerujúcu na Poprad. Kvôli, približne tristometrovému úseku, ktorý sme na Tatranskej ulici urobili jednosmernú premávku, sa teraz celá doprava zo sídliska presunula do zvyšných troch ulíc, ktorými sa dostanete do Popradu (ul. Mučeníkov, ul. dr. Fischera, ul. J. Kraya). Keďže málokomu sa chce ísť cez kruhový objazd a semafory (J. Kraya) a málokomu sa chce jazdiť cez ul. Mučeníkov, kde musíte dať dávať prednosť v jazde, je pochopiteľné, že vozidlá zo sídliska Juh, prevažne jazdia cez dr. Fischera, napriek jej preťaženosti.

Ten, kto vymyslel urobiť z tatranskej ulice jednosmernú ulicu asi nemyslel, že tým urobí problém niekde inde, bližšie k centru a v mieste, kde sa pohybuje oveľa viac ľudí ako na Tatranskej ulici. Na ulici dr. Fischera sa totiž pohybujú starší ľudia, školáci, pričom jedna strana cesty je takmer non-stop obsadená vozidlami, ktoré tam parkujú. Z toho vyplýva, že niekto, kto vymyslel obmedzenie prejazdnosti na Tatranskej ulici, urobil chybu. Cieľom danej zmeny dopravnej situácie bolo, podľa vedenia mesta, zabezpečenie plynulosti dopravy a dostatok parkovacích miest v širšom centre mesta. S nezvládnutou dopravnou situáciou na ulici dr. Fischera, ale asi ten, kto navrhol danú zmenu, nepočítal. Takto má mesto o jeden problém navyše, čo s dopravou na tejto ulici.

Je preto potrebné túto zmenu riešiť a optimálne by bolo asi ju zrušiť. Je nebezpečnejšie jazdiť celý rok po ulici dr. Fischera, kde sa pohybuje oveľa viac ľudí a kde je aj užšia komunikácia, ako na Tatranskej ulici. Tá je najkratšou príjazdovou komunikáciou z najväčšieho kežmarského sídliska na výpadovku na Poprad, obchádza centrum mesta, preto by malo byť prirodzené, že sa vozidlá najjednoduchšie dostanú k svojmu cieľu, či?