Od 17. decembra 2019 je v Kežmarku vyhlásená mimoriadna situácia, ktorej dôvodom je zlý technický stav mosta na Toporcerovej ulici. Ten je zároveň mostom na ceste prvej triedy číslo 66 spájajúci Poprad a Starú Ľubovňu a zároveň je aj hlavným cestným ťahom do Poľska.

Vážna dopravná situácia si vyžiadala informovanie prepravcov, aby svoje navigačné systémy presmerovali mimo tento most a mimo Kežmarok, pretože aj druhý prejazdný most v Kežmarku, na ulici Nižná brána nie je momentálne v dobrom technickom stave. Na ňom môžu jazdiť iba vozidlá do 11 ton, pričom autobusy i prázdne kamióny majú bežne 16 ton. Obidva prejazdné mosty v Kežmarku majú tak v súčasnosti svoje obmedzenia.

Obchádzková trasa, ktorá vedie až cez krajské mesto Prešov, si totiž vyžaduje veľké náklady na dofinancovanie dopravy u každej firmy či spoločnosti, ktorej sa táto obchádza dotýka.

Daný most na Toporcerovej ulici pri Lidli je v správe Slovenskej správe ciest. Tá tento most má zatriedený do skupiny mostov vo veľmi zlom technickom stave, ktorého nosná konštrukcia spĺňa iba čiastočné základné podmienky kladené na mostné objekty. Premávka je ale, podľa stanoviska spoločnosti, pri dodržiavaní stanovenej zaťažiteľnosti možná bez ďalších obmedzení. Spoločnosť ale dáva zároveň podnet na okamžité začatie prípravy na rekonštrukciu mosta alebo jeho úplnej prestavby.

Premostenie mosta ako dočasné riešenie

Začiatok obnovy daného mosta je ale otázny, pretože iná predstava je správcu objektu (2. polovica roku 2020) a iná predstava je vedenia mesta (okamžite). Kompromisom by mal byť projekt dočasného provizórneho premostenia. To by do rekonštrukcie nahradilo existujúci most a vylúčil by z neho akúkoľvek premávku, pre pokojný priebeh samotnej rekonštrukcie mosta. Do konca marca 2020 by toto premostenie mohlo byť zrealizované.

Finančná náročnosť samotnej rekonštrukcie mosta na Toporcerovej ulici bude odvodená od toho či daný most bude asanovaný alebo bude nanovo postavený. Dané provizórne premostenie cez rieku Poprad by malo pokryť celú premávku prechádzajúcu mestom.

Kto môže prejsť mostom?

Slovenská správa ciest urobila prepočet zaťažiteľnosti mosta a tá je nízka, iba päť ton, pričom táto hodnota stanovuje najvyššiu prípustnú hmotnosť jedného vozidla pohybujúceho sa po vozovke na mostnom objekte, bez obmedzenia počtu a polohy vozidiel. Výhradná zaťažiteľnosť je 18 ton a táto hodnota stanovuje najvyššiu prípustnú hmotnosť jediného vozidla na moste. Doteraz cez most prechádzali vozidlá aj s hmotnosťou 30 ton.

Od vzniku havarijnej situácie Slovenská správa ciest ako správca objektu rozhodla o maximálnej hmotnosti jedného vozidla 18 ton.

V súčasnosti teda platí stav, že na moste je narušená statika mosta. Most je uzavretý pre vozidlá s okamžitou hmotnosťou presahujúcou 5 t. Ako "jediné vozidlo" môže po moste uskutočniť prejazd vozidlo s hmotnosťou do 18 t - to znamená najvyššiu prípustnú hmotnosť JEDINÉHO vozidla na moste. Pre informáciu, plne obsadené autobusy sa do tohto limitu vmestia, pretože majú o čosi menej ako stanovených 18 ton. Do limitu 18 ton sa vmestia aj prázdne kamióny, takže také cez daný most môžu jazdiť. Dané obmedzenie platí od 19. decembra 2019 do odvolania.

Kežmarský informačný express bol pri monitoringu mosta

V súčasnosti premávku na moste reguluje štátna polícia. Kežmarský informačný express toto môže potvrdiť, pretože určitý čas som osobne konzultoval príslušníka štátnej polície, ktorý mal službu pri kontrole dodržiavania zákazových dopravných značení a prejazdov vozidiel cez daný most. V priebehu dvoch hodín zastavil šesť kamiónov. Päť vodičov nemalo vedomosť o zákaze prejazdu cez Kežmarok. Museli tak svoj kamión otočiť a pokračovať po obchádzkovej trase cez Prešov. Jeden kamión bol prázdny, takže ten mohol cez most prejsť.

Dva mosty

V Kežmarku máme iba dva mosty, ktoré sú prejazdné bežnou premávkou. To je tak veľa na kontrolu jeho „zdravotného“ stavu?

Je zvláštne, že kompetentní si nevedia ustrážiť ich stav natoľko, aby sme nemali obavy o ich prejazd. Je iba 16 mesiacov od spadnutia mosta v talianskom Janove. Každý rok sa píše v médiách o obmedzeniach dopravy kvôli zlým stavom slovenských mostov, preto je zvláštne, že most, ktorý je na hlavnej trase a mal by byť pravidelne monitorovaný a vopred nastavená jeho prípadná rekonštrukcia, je zrazu v havarijnom stave. Opäť ktosi kdesi niečo zanedbal, či...?