Kežmarský hrad bude pre návštevníkov opäť o niečo komfortnejší. A to vďaka modernizácii za vyše 165-tisíc eur, ktorá prinesie rekonštrukciu sociálnych zariadení a kanalizácie, vybudovanie bezbariérových toaliet, úpravy pokladne či zázemia pre lektorov. To všetko by sa malo zrealizovať do konca októbra.

Na Kežmarskom hrade sa v súčasnosti spustila komplexná rekonštrukcia hygienických zariadení. Modernizáciou a opravou však prechádzajú aj ďalšie objekty hradu. Projekt sa realizuje cez Integrovaný regionálny operačný program a rezort kultúry SR v náklade 116-tisíc eur, pričom Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ Múzea v Kežmarku sa na ňom podieľa 6-tisícovým spolufinancovaním. Investuje tu aj ďalšie financie, a to do nevyhnutnej opravy  kanalizačného potrubia. PSK na tento účel z vlastného rozpočtu uvoľnil 43 500 eur. Všetky práce za celkovo viac ako 165-tisíc eur majú byť na hrade zavŕšené už v októbri 2023.

Rekonštrukčné práce sa v rámci projektu konkrétne týkajú opráv sociálnych zariadení v časti administratívy a priestoroch hradu. Súčasťou je i zmena ich dispozičného riešenia, ktorým sa zvýši kapacita a zlepšia hygienické podmienky.

Vybudujú sa tu tiež verejné toalety pre hendikepované osoby a matky s malými deťmi. Všetky sociálne zariadenia sa následne vybavia germicídnymi žiaričmi, bezdotykovými splachovačmi a dávkovačmi pre zvýšenie hygienických štandardov.

Zmenou však prejde aj dispozičné riešenie priestorov pokladne. Prinesie skvalitnenie zázemia pre lektorov, čím zároveň vznikne nový priestor pre odkladanie batožiny návštevníkov hradu. V ďalšej fáze sa hrad dovybaví automatickými meračmi teploty s termokamerou a projektorom s premietacím plátnom, ktoré budú využívané na pripravovaných podujatiach.

Realizácia zmieneného projektu si vyžiadala aj nevyhnutnú opravu poškodenej kanalizácie. A to v miestach, kde sa počas rekonštrukčných prác zistili vážnejšie poruchy, vrátane úplného prelomenia kanalizácie. Konkrétne ide o opravu potrubia a šachty, do ktorej sú vyústené verejné toalety v hlavnom vchode do expozícií, ako aj kanalizačnej prípojky pred administratívou múzea.

Projekt rekonštrukcie hygienických zariadení využívaných verejnosťou na Kežmarskom hrade vrátane výmeny poškodených kanalizačných potrubí sa realizuje v rámci nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprav zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. V skratke je zameraný na odstránenie dosahov pandémie na kultúrne inštitúcie.

 

Zdroj a foto: psk