Celé Slovensko už vyše týždňa žije v pandémii koronavírusu. Na každom kroku sa stretávame s informáciami, ktoré približujú nebezpečenstvo tejto nákazy. Preto je potrebné pozitívne vyzdvihnúť každého kto prispieva k tomu, aby sa táto nákaza nešírila medzi občanmi.

Medzi pozitívnych hrdinov týchto dní môžeme zaradiť aj vedenie Súkromnej spojenej školy, Biela voda v Kežmarku (SSŠ). To veľmi rýchlo zareagovalo na informáciu, že na Slovensku chýbajú rúška a od začiatku pandémie sa školské šičky (učitelia i žiaci) pustili do ich výroby. Dnes možno konštatovať, že ich výrobky sa cez objednávky dostávajú nielen na mestské či obecné úrady v našom regióne, ale škola stačí dodávať rúška aj pre najohrozenejšie skupiny obyvateľstva. Tými sú dôchodcovia, chorí občania, invalidi, postihnutí občania, malé deti, ale rúška z kežmarskej školy sa dostávajú aj k smetiarom, hasičom, terénnym pracovníkom, opatrovateľkám, pracovníkom obecných úradov či obyvateľom rómskych osád, ktorým sa zabalené rúška distribuujú s návodom v rómskom jazyku!

 

Rúška škola distribuuje nielen do Kežmarku, ale aj do Ždiaru, Tatranskej Javoriny, Krížovej Vsi, Tvarožnej, Mlynčekov či Ihlian. SSŠ rozdala či predala mnohým ľuďom v núdzi. Rúška vyrobili jednoduché, jednofarebné, ale aj viacfarebné a s viacerými vrstvami. Za dva týždne vyrobili vyše 3000 rúšok! Rúška sa vyrábajú predovšetkým na elokovaných pracoviskách Súkromnej spojenej školy. Samozrejme za prísne hygienických podmienok a opatrení, kde nechýba pravidelné vetranie či dezinfekcia.

 

Denne stačia školské šičky kežmarskej školy vyrobiť stovky rúšok. Napríklad pre mesto Kežmarok už distribuovali okolo 700 rúšok, pre iné obce v okolí okolo 500 rúšok. Škola eviduje zvýšené množstvo objednávok o výrobu rúšok, ale s tým je spojený problém, a to, že škole už dochádza vhodný materiál na ich výrobu. Chýba guma, keprovka, bavlna a aj keď sa už zoženú ich ceny išli raketovo hore. Chrániť sa je ale potrebné, takže vedenie školy na čele s riaditeľkou školy Annou Jurgovianovou robí všetko pre to, aby objednávky pozitívne vybavili a rúška sa dostali k občanom.

 

A ako sa škola vyrovnala s uzavretím školy kvôli koronavírusu? Učitelia, ktorí nešijú pripravujú materiály na učenie pre žiakov a podľa možnosti im ich posielajú mailom, či cez sociálne siete a komunitné centrá.

 

Kadekto by možno rád odpisoval podobné typy škôl akou je napríklad i tá naša kežmarská Súkromná spojená škola, ale ako je vidieť práve tieto školy vedia veľmi rýchlo a veľmi účinne reagovať na rôzne nezvyčajné životné situácie. Vedia sa rýchle adaptovať na zmenenú situáciu v spoločnosti a podať veľmi rýchlo pomocnú ruku spoluobčanom. Niekedy tak vedia vhodne zastúpiť i nedostatočné pokrytie určitého druhu výrobku na trhu, akými sú momentálne ochranné rúška. Preto veríme, že každé rúško vyrobené v kežmarskej Súkromnej spojenej škole, Biela voda v Kežmarku si nájde svojho majiteľa a pomôže mu ochrániť seba i svoje okolie.

 

I toto je taký malý pozitívny vklad kežmarskej školy, v dnešných ťažkých časoch, pre súčasnú ťažko skúšanú spoločnosť. Za krásny príklad spolupatričnosti a rýchlu reakciu na vzniknutú dieru na trhu s rúškami si zaslúži vedenie školy od nás iba jedno: Ďakujeme!

 

 

  

 

Zdroj a foto: ssš, fb