V dňoch 16. – 22. septembra 2020 sa na Slovensku uskutočnil Týždeň dobrovoľníctva. Do celoslovenskej akcie organizovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ďalšími organizáciami sa zapojila v Kežmarku Súkromná spojená škola, Biela voda. Svojou účasťou poskytla jednotlivcom i organizáciám možnosť sa zapojiť  do rôznych aktivít spojených s pracovnou aktivitou a pomôcť svojmu mestu či obci.

Vedenie školy svoje aktivity v rámci tohto podujatia organizovala na viacerých miestach, nielen v Kežmarku, pretože svoje elokované pracoviská má vo viacerých obciach či mestách spišského regiónu.

Konkrétne v Kežmarku pracovali dobrovoľníci na viacerých miestach. Nebolo to iba v okolí školy, kde vzhľadom na to, že sa škola iba pred týmto školským rokom presťahovala do nových priestorov je práce veľmi veľa, ale aj v širšom priestore školy, či už pri mliekarni či kežmarského družstva.

V centre mesta pracovali dobrovoľníci organizovaní vedením kežmarskej školy v okolí kežmarskej Baziliky minor sv. Kríža a na kežmarskom historickom cintoríne. Tam sa škola už roky stará o dva náhrobky. Jeden z nich je najstarší náhrobok cintorína. Ide o náhrobok Zigmunda Reinischa, o ktorý sa žiaci školy starajú práve Súkromnej spojenej školy v Kežmarku. Druhý náhrobok patrí rodine Hanzelyovcov, čo boli známa rodina kežmarských zlatníkov.

Kto chcel, ten sa zapojil na skrášľovaní svojho mesta či obce cez aktivitu kežmarskej Súkromnej spojenej školy. Škola bola jednoducho všade tam, kde ju zavolali starostovia.

Aj keď v danom Týždni dobrovoľnosti ide vždy o skrášľovaní, no tento rok má pre kežmarskú školu aj iný rozmer. Z veľkého množstva nazbieraných vecí a materiálu, na ktoré natrafili dobrovoľníci pri upratovaní získali ako druhotný materiál. Ten vie škola recykláciou a upcykláciou opäť vrátiť do života, preto Týždeň dobrovoľnosti 2020 mal pre Súkromnú spojenú školu aj iný rozmer, pretože nešlo iba o skrášľovanie mesta, ale aj o to, vrátiť veciam druhý život.

Týždeň dobrovoľnosti 2020 dopadol pre školu dobre, lebo na zdravom životnom prostredí nám všetkým záleží a my sme k nemu výraznou mierou pomohli.