V novembri 2005 na základe rezolúcie Organizácie spojených národov (OSN) bol 27. január vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Tento deň bol zvolený preto, lebo sa symbolicky viaže k oslobodeniu nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz sovietskou armádou v januári 1945.

Dňa 27. januára 2022 uplynulo presne 77 rokov od tejto udalosti a tento pamätný medzinárodný deň si pripomenuli aj v Súkromnej spojenej škole, Biela voda v Kežmarku.

Vedenie školy pripravilo pre žiakov prednášky na danú tému, a to nielen v ídle školy, ale aj na každom elokovanom pracovisku, ktorá má škola v dvoch okresoch.

V škole bol žiakom aj premietnutý filmový dokument o vyhladzovacom tábore v Auschwitz - Birkenau. Po premietnutí filmu sa so žiakmi školy uskutočnila diskusia o extrémizme a prevencii proti radikalizmu.

Kežmarská škola si takto pripomenula 77. výročie Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu.

 

 

 

Foto: Kežmarský informačný express