Pokojne si v úvode môžeme položiť otázku. Kam kráča kežmarská ŠUP-ka? Ak ste zmätení, tak objasním, že stále hovoríme o pôvodne Združenej strednej umeleckej škole (1997), Strednej umeleckej škole (2009), ktorá sa dnes volá Škola umeleckého priemyslu. V každom prípade, kráčame vpred, náš smer je jasný -  budúcnosť.

V živote človeka je 25 rokov asi tretina jeho bytia, v existencii školy je  to mladosť, v kontexte histórie zanedbateľný fakt. Vzhľadom na to, že ŠUP-ka ovplyvňuje, zasahuje a formuje umelecké prostredie výchovno- vzdelávacím procesom už 25 rokov, zanecháva trvalú stopu vo všetkých stránkach života mesta Kežmarok, študentiek a študentov, absolventiek, absolventov, učiteliek, učiteľov, terajších aj bývalých. Každý deň vo výtvarných prácach, dielach, produktoch, propagácii, účasťou na kultúrnom živote mesta a spolupodieľaní sa na celospoločensky významných zákazkách ako reštaurovanie artefaktov, historických nábytkov, tvorbou nástenných malieb, závesných obrazov, rezieb, sôch, fotografií, poctivo ručne, ale aj s využitím najmodernejších výdobytkov počítačovej techniky...

Častokrát sme nepochopení, ale to sa s umeleckou tvorbou bytostne spája, nás to však neodrádza a naďalej budeme edukovať nielen naše žiačky a žiakov, ale prostredníctvom ich výtvorov aj širokú verejnosť. Umenie a umelecká tvorba má povznášať človeka od všednosti každodennosti k estetickým výšinám a zážitkom. Pevne verím, že sa nám to stále darí a robíme to správne. Odraz nášho úsilia vidíme aj v úspechoch a realizáciách našich absolventiek a absolventov, ktorí nemali problém uplatniť sa v umelecky orientovaných odvetviach ako dizajnéri, architekti, výtvarníci, učitelia, majstri svojho remesla. Aj to nám dáva nádej, že naše  pôsobenie a pedagogická práca vo sfére umeleckého školstva majú aj v dnešnej pretechnizovanej dobe zmysel.

 

Mgr. Miroslava Kovalčíková