Štyri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK uspeli v rámci výzvy Modernejšia škola, ktorú vyhlásil rezort školstva s cieľom zatraktívniť školské prostredie. Štátnu dotáciu vo výške takmer 90-tisíc eur využijú školy na revitalizáciu svojich tried, vytvorenie oddychových zón či modernizáciu spoločných priestorov.

Stránky