V marci minulého roku, pre mnohých ľudí v roku veľmi zložitom a psychicky vyčerpávajúcom, opustila náš svet PhDr. Terézia Semaňáková, PhD., žena veľkého srdca, veľkých snov a nevyčerpateľného oduševnenia. Táto spomienka patrí všetkým, ktorí ju poznali osobne a aj pre tých, ktorí ju spoznali skrze jej prácu a odkaz, ktorý po sebe zanechala. Je určená najmä pre tých, ktorým vryla do srdca otlačok samej seba; otlačok obyčajnej ženy s klobúčikom na hlave, obývajúcej obyčajný byt obyčajnej  radovej zástavby paneláku, v obyčajnom meste niekde pod horami, vo svete obyčajných zvykov a v dobe tak obyčajnej, ako je doba každá iná.

Integrácia ukrajinských žiakov do slovenských škôl sa začala už niekoľko dní po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine. Prílev ukrajinských utečencov sa dotkol aj stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, najvýraznejšie Spojenej školy Tarasa Ševčenka v Prešove.  Aktuálne k 12. aprílu 2022 sa v župných stredných vzdeláva 178 žiakov - odídencov z Ukrajiny. V prešovskej spojenej škole sa učí až 78% z nich, celkovo 136 žiakov.

Stránky