V dňoch 9. - 11. mája 2018 sa uskutoční v Kežmarku už 19. ročník súťaže pre žiakov stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena  a ďalšími súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou Mladý ekofarmár.

Do 10. apríla 2018 sa môžu tohtoroční deviataci rozhodnúť, akú strednú školu si vyberú pre svoje ďalšie štúdium. Na nápor nových stredoškolákov je pripravených aj 76 župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Kežmarské školstvo malo vždy významné miesto na školskej mape Slovenska. Či už vznikom lýcea, kde študovali budúce významné slovenské osobnosti, ale aj vznikom kežmarského gymnázia, ktoré malo svoj nezastupiteľný veľký význam v slovenskom školstve.

Stránky