V marci minulého roku, pre mnohých ľudí v roku veľmi zložitom a psychicky vyčerpávajúcom, opustila náš svet PhDr. Terézia Semaňáková, PhD., žena veľkého srdca, veľkých snov a nevyčerpateľného oduševnenia. Táto spomienka patrí všetkým, ktorí ju poznali osobne a aj pre tých, ktorí ju spoznali skrze jej prácu a odkaz, ktorý po sebe zanechala. Je určená najmä pre tých, ktorým vryla do srdca otlačok samej seba; otlačok obyčajnej ženy s klobúčikom na hlave, obývajúcej obyčajný byt obyčajnej  radovej zástavby paneláku, v obyčajnom meste niekde pod horami, vo svete obyčajných zvykov a v dobe tak obyčajnej, ako je doba každá iná.

Integrácia ukrajinských žiakov do slovenských škôl sa začala už niekoľko dní po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine. Prílev ukrajinských utečencov sa dotkol aj stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, najvýraznejšie Spojenej školy Tarasa Ševčenka v Prešove.  Aktuálne k 12. aprílu 2022 sa v župných stredných vzdeláva 178 žiakov - odídencov z Ukrajiny. V prešovskej spojenej škole sa učí až 78% z nich, celkovo 136 žiakov.

Súkromná spojená škola v Kežmarku organizuje kurz základov slovenčiny ako cudzieho jazyka pre dospelých záujemcov a žiakov stredných škôl z Ukrajiny. Tí, musia mať štatút čakateľa na azyl alebo štatút odídenca a potrebujú ovládať základy slovenského jazyka kvôli získaniu pracovného miesta na Slovensku alebo kvôli návšteve strednej školy.

Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok je známa svojimi aktivitami, ktoré vyrába pre širokú verejnosť, či už išlo o rúška alebo o rôzne módne kolekcie. Populárne sú najmä na škole výrábané vyvýšené záhony pre záhradkárov.

Podujatie FILMOM ZA UKRAJINU sa z Kežmarku rozšírilo na celé Slovensko. Ku kežmarskému kinu/filmovému klubu Iskra sa pridali partneri z Asociácie slovenských filmových klubov, kiná a filmové kluby v ďalších slovenských mestách. Zástupcovia zapojených filmových klubov a kín darujú vyzbierané vstupné organizáciám pomáhajúcim ľuďom z vojnou zasiahnutej Ukrajiny.

Stránky