Polícia pátra po Kežmarčanovi, na ktorého vydal Krajský súd v Prešove Príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody.

Ide o osobu: René SCHNEIDER, nar. 09. 01. 1989, bytom Kežmarok, Kukučínova 2031/33.

Na 31 ročného Reného z Kežmarku, vydal Krajský súd v Prešove Príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok a prekurzorov ich držanie a obchodovanie s nimi, ako aj pre zločin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.

Menovaný sa môže skrývať u svojich známych, prípadne sa môže zdržiavať v ubytovniach alebo hoteloch. Vykonanými previerkami a opatreniami sa doposiaľ menovaného nepodarilo vypátrať.

Popis osoby: výška 176 až 180 cm, atletická postava, hnedé vlasy, vysoké čelo, modré oči.

Popis oblečenia: nezistený.

Zvláštne znamenia: nezistené.

 

Akékoľvek poznatky k hľadanej osobe oznámte na OPaKTČ OKP OR PZ Kežmarok, č. t.

0961 81 3371, resp. na linku 158. Informácie môžete poskytnúť aj prostredníctvom našej

facebookovej stránky Policajného zboru.

 

Zdroj: krpz