Odvolanie pátrania

Polícia odvoláva pátranie po hľadanom mužovi menom René SCHNEIDER, bytom Kežmarok, nakoľko pominuli dôvody, pre ktoré bolo po menovanom vyhlásené pátranie. 

Menovaný bol dňa 23. 1. 2020  zadržaný hliadkou PMJ KR PZ Prešov vysunuté pracovisko Poprad a následne bol na základe príkazu na dodanie do VTOS dodaný na výkon trestu do ÚVV a ÚVTOS Prešov.

 

Zdroj: krpz