Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, ktorého sa dopustil neznámy páchateľ a to v sobotu (15. 4. 2023) v skorých ranných hodinách.

V Poprade na Ul. Bernolákovej, páchateľ úmyselne poškodil dve zvislé dopravné značky, išlo o dopravné značky ,,Zákaz zastavenia“ spolu s dodatkovými tabuľami.

Poškodenej spoločnosti vznikla konaním páchateľa škoda, vyčíslená zatiaľ nebola.

Krádežou či poškodením dopravných značiek ohrozujeme bezpečnosť na cestách, ich umiestnenie má svoj zmysel i opodstatnenosť, aj keď to niektorí ľudia, ako aj páchateľ v tomto prípade zjavne nechápe.

 

Zdroj: krpz