V spálni jedného z rodinných domov v obci v okrese Kežmarok, bolo majiteľkou nájdené odpočúvacie zariadenie.

Neznámy páchateľ týmto protizákonným konaním porušil dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy a poškodenej spôsobil vážnu ujmu na jej právach! Polícia v Kežmarku na základe týchto skutočností začala v prípade trestné stíhanie a to vo veci trestného činu porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy. Zákon pre páchateľa v prípade preukázania mu viny pred súdom, stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody až na dva roky.

 

Zdroj: krpz