Dňa 4. 1. 2022 dopoludnia 66 ročný muž z obce Starina (okres Stará Ľubovňa) ako vodič viedol osobné vozidlo v obci Plavnica. Na odstavnej ploche bol policajnou hliadkou zastavený a podrobený kontrole.

Bol vyzvaný, aby predložil doklady na vedenie a premávku motorového vozidla, muž ale požadované doklady nepredložil. Lustráciou v informačnom systéme bolo zistené, že vodič má udelené závažné opatrenie a to zákaz činnosti viesť motorové vozidlá, ktoré nadobudlo právoplatnosť koncom decembra roku 2021.

Vodič bol podrobený dychovej skúške, výsledok bol pozitívny, presiahol hodnotu 0,5 promile. Ďalšia jazda s vozidlom bola mužovi zakázaná, bol zadržaný a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni 66 ročnému mužovi vzniesol obvinenie z trestného činu marenie výkonu úradného rozhodnutia.

 

Zdroj: krpz