Vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci vedie trestné stíhanie poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade.

Zatiaľ neznámy páchateľ počas víkendu značne poškodil budovy dvoch škôl na Ul. Mládeže, v Poprade. Rozbil sklenené výplne na štyroch veľkých plastových oknách a povylamoval na nich kľučky.

Páchateľ poškodil aj vedľajšiu budovu údržby a telocvične, kde rozbil sklenené výplne dvoch plastových okien ako aj ich kľučky. V priestoroch šatne zničil skrinky, ktoré vytrhol z pántov, na chodbe poškodil sklenené výplne i ďalšie iné poškodenia spôsobil. Školám vznikla škoda vo výške takmer 2000 Eur.

 

Zdroj: krpz