Zástupcovia knihovníckej obce a predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja otvorili 6. marca v Podtatranskej knižnici v Poprade Týždeň slovenských knižníc. Súčasťou programu bolo aj vyhlásenie 6. ročníka prestížnej krajskej ceny za regionálnu literatúru.

Vyhlasovateľmi ocenení Kniha roka PSK 2022 sú Prešovský samosprávny kraj, Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove a regionálne knižnice v Poprade, Levoči, Vranove nad Topľou, Humennom, Svidníku, Bardejove a Starej Ľubovni. „V Prešovskom kraji sa môžeme pochváliť kvalitnou rôznorodou literatúrou, preto sme radi, že záujem o Knihu roka každoročne stúpa. Aj vďaka tejto súťaži sa tak autori a ich diela dostanú do povedomia širšej verejnosti,“ uviedla vedúca Odboru kultúry PSK Emília Antolíková.

O titul knihy roka sa môžu uchádzať publikácie vydané od januára do decembra 2022 späté s Prešovským samosprávnym krajom tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.

„Kniha roka PSK je živá súťaž, ktorá sa vyvíja. Každý ročník so sebou prináša nové skúsenosti a spätnú väzbu, ktorú sa snažíme nielen vypočuť, no v ideálnom prípade aj implementovať. Do tohtoročnej súťaže sa môžu preto zapojiť výlučne tituly vydané v slovenskom jazyku. Prihlášky aj anotácie k nomináciám budeme prijímať len v elektronickej podobe a novinkou je tiež rozšírenie kategórií z dvoch na štyri. Po novom to bude Beletria pre deti a mládež, Beletria pre dospelých, Náučná literatúra a Populárno-náučná literatúra,“ informovala riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Iveta Hurná.

Nominácie na Knihu roka PSK 2022 majú naďalej v rukách zástupcovia z radov verejnosti, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh, no i knižnice a autori. Publikácie do súťaže bude možné nominovať prostredníctvom elektronického formulára dostupného na webových sídlach všetkých regionálnych knižníc PSK. Pomocnú ruku pri vypĺňaní týchto formulárov v prípade potreby podajú zamestnanci regionálnych knižníc PSK. Do súťaže je nutné odovzdať dve nové nepoškodené knihy. Zbierať ich budú partnerské knižnice v Poprade, Vranove nad Topľou, Humennom, Bardejove, Svidníku, Starej Ľubovni, Levoči a Prešove. Prihlasovanie nominácií je naplánované od 6. marca do 30. apríla 2023.

Súčasťou súťaže je aj Cena verejnosti, o víťazovi ktorej rozhodne čitateľská anketa. Hlasovanie bude prebiehať v letných mesiacoch výlučne elektronicky, prostredníctvom formulára uverejneného na webových stránkach a sociálnych sieťach regionálnych knižníc PSK. Každý hlasujúci môže počas trvania ankety udeliť svoj hlas len raz. Vyhlásenie výsledkov Knihy roka PSK 2022 je naplánované na september. Po ich zverejnení bude v regionálnych knižniciach verejnosti postupne sprístupnená putovná výstava nominovaných kníh.

Podmienky súťaže Kniha roka PSK 2022 budú od marca zverejnené na webových stránkach vyhlasovateľov i partnerov literárnej súťaže.

 

Zdroj: psk