Oceňovanie výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov sa uskutoční aj tento rok vo všetkých krajoch Slovenska, vrátane Prešovského, a taktiež na národnej úrovni.

“Srdce na dlani” je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania, vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek na Slovensku, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci. Nomináciu je možné zaslať priamo Prešovskému dobrovoľníckemu centru do 8. novembra 2021 prostredníctvom oficiálneho webu oceňovania www.srdcenadlani.sk, na ktorom sú dostupné všetky informácie, podmienky nominovania a nominačné hárky.

“Oceňovaním Srdce na dlani chceme dať najavo, že si prácu v oblasti dobrovoľníctva vážime pretože každý, kto sa rozhodne vo svojom voľnom čase dobrovoľne pomáhať v akejkoľvek oblasti spoločenského života si zaslúži naše uznanie a vďaku. Prostredníctvom jednotlivých nominácií môžeme navyše verejnosti vyrozprávať inšpiratívne dobrovoľnícke príbehy nominovaných či vyzdvihnúť skupiny, komunity alebo organizácie, ktoré dobrovoľnícku aktivitu vykonávajú alebo podporujú.” uvádza predsedníčka PDC - o.z. Petra Gerhartová.

Kontakt: Mgr. Petra Kováčová, Ul. Veselá 1, Prešov

 

Zdroj: Prešovské dobrovoľnícke centrum (dobrovolnictvopo.sk)