Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila už 9. ročník fotografickej súťaže Choď a foť, do ktorej sa môžu zapájať profesionálni aj amatérski fotografi. Súťažné snímky je možné prihlasovať priebežne počas celého roka do 17. októbra 2021.

Choď a foť naberá každým rokom na popularite, o čom svedčí rok 2020, počas ktorého fotografi prihlásili spolu rekordných 820 súťažných snímok. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla predovšetkým štvorčlenná odborná porota, ktorej predsedal prešovský fotograf Jano Štovka (MQEP).

Súčasťou komisie posudzujúcej kvalitu fotografií boli svetovo uznávaní fotografi a držitelia najvyššieho fotografického titulu, ktorý sa v Európe udeľuje (Master Qualified European Photographer - MQEP) – Filip Kulišev, Ivan Čaniga, Martin Krystýnek. KOCR Severovýchod Slovenska tradične prenechala rozhodovacie právomoci aj verejnosti. Tá si v internetovom hlasovaní zvolila za svojho víťaza autora Matúša Murína a jeho záber s názvom Šťastné leto.

„Minulý rok sme v súťaži predstavili dve nové kategórie, ktoré ešte viac obohatili samotnú kampaň. V tomto trende chceme pokračovať, preto tento rok opäť pridávame novú súťažnú kategóriu – PhotoPointPicture nadväzujúcu na našu novú aplikáciu,“ hovorí výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

KOCR Severovýchod Slovenska vyvíja v tomto roku aplikáciu PhotoPoint určenú špeciálne pre fotografov, v ktorej budú vytipované fotogenické miesta Prešovského kraja. „Autori snímok ju v blízkej dobe budú môcť využiť napríklad aj pre svoje zábery, ktoré zachytia práve pre súťaž Choď a foť,“ dopĺňa Janoško. Aplikácia bude prístupná pre mobilné operačné systémy Android a iOS.

Fotografie, do 9. ročníka súťaže Choď a foť, je možné zasielať na emailovú adresu chodafot@severovychod.sk do 17. októbra 2021. Hlavnou podmienkou je, aby bola fotografia zhotovená na území Prešovského kraja. Všetky pravidlá súťaže sú dostupné na www.severovychod.sk. Pre víťazov súťaže sú pripravené rôzne vecné ceny. Vernisáž víťazných fotografií sa uskutoční v závere roka na základe aktuálnych pandemických opatrení. Podujatie bude spojené s odmeňovaním výhercov v Choď a foť 2020. „Každoročne je vernisáž výstavy spojená s odovzdávaním cien pre fotografov. Výstava je nateraz umiestnená v Snine, odmeňovanie by sme však radi uskutočnili v krajskom meste, preto sme sa rozhodli odovzdávanie cien za ročníky 2020 a 2021 spojiť,“ vysvetľuje Janoško.

Víťazné zábery z 8. ročníka Choď a foť sú voľne prístupne k nahliadnutiu v Dome kultúry v

Snine alebo na www.severovychod.sk.

 

Súťažné kategórie 2021:

1. Príroda

2. Kultúra, tradície a história

3. Šport a voľnočasové aktivity

4. Black&white

5. Človek a kraj (portréty, zaujímavé fotografie zo života bežných obyvateľov kraja)

6. Architektúra (fotografie stavieb - interiér, exteriér)

7. PhotoPointPicture (zábery zachytené prostredníctvom aplikácie PhotoPoint) 

 

KOCR Severovýchod Slovenska vyhlási aj počas aktuálneho ročníka súťaže Grand Prix, Cenu predsedu poroty, Cenu Severovýchod Slovenska, ako i Cenu verejnosti.

 

Zdroj: severovychod.sk