Víťazov literárnej súťaže o najlepšie knižné tituly Prešovského kraja vyhlásili v Prešove v stredu v rámci festivalu Prešov číta rád. Slávnostné odovzdávanie cien štvrtého ročníka Knihy roka Prešovského samosprávneho kraja (PSK) 2020 sa uskutočnilo za účasti predstaviteľov kraja a Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, ktorí súťaž v marci spustili.

"Cieľom tejto súťaže je propagácia a podpora regionálnej literatúry vydanej v predchádzajúcom roku, spätej s regiónmi nášho kraja tematicky, osobou autora, textovej alebo obrazovej časti," uviedla riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Iveta Hurná.

"Do súťaže sme prijali 40 nominácii, z toho 16 titulov z beletrie a 24 z náučnej literatúry," povedala Anna Zboranová z Metodického oddelenia knižnice. Knižnica sa v tomto roku rozhodla prejsť aj na elektronické hlasovanie.

V kategórii Krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež prvé miesto získal Popradčan Rastislav Puchala za svoj historický román Archa zmluvy. Druhé miesto obsadila dvojica Peter Mišák a Peter Vrlík za Povesti a príbehy karpatských Rusínov a trojicu víťazov uzatvára zborník poézie Ľubovnianskeho literárneho klubu – Prezliekanie do nového svet(r)a.

Najlepšou knihou kraja v kategórii Vedecká literatúra je Libenow, Liblaw, Lubowla. Alt Lublau, Ólubló... Stará Ľubovňa, monografia mesta od kolektívu autorov. Druhé miesto obsadila monografia Liptovská Teplička taktiež od kolektívu autorov. Odborná porota udelila tento rok dve tretie miesta, publikáciám - Dejiny zdravotníctva v Prešove v medzivojnovom období od Petra Kovaľa a Ars vivendi alebo umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom Vladislava Suváka. V kategórii Populárno-vedecká literatúra odborná porota prvé miesto udelila titulu Rusynski narodni spivanki autora Jána Kaliňáka. Druhé miesto obsadila kniha Hovoria o nich pramene: Besedy o dejinách stredovekého Bardejova od spisovateľa Petra Harčara a tretie miesto si odniesla Marta Szattlerová a jej titul Stropkovská čítanka.

Do verejného hlasovania sa zapojilo 660 hlasujúcich. Ich hlasy rozhodli, že Cenu verejnosti získala v kategórii Beletria zbierka duchovných básni pre deti Napijem sa vodičky ( , pozn. TASR) autorky Ľudmily Šandalovej. V kategórii Odborná literatúra si prvé miesto odniesla publikácia etnografa Ivana Čižmára Ľudový kroj Rusínov vo fotografii s počtom hlasov 114.

Z nominovaných kníh knižnica pripraví putovnú výstavu, ktorá postupne navštívi všetky regionálne knižnice v pôsobnosti PSK.

 

1. miesto v kategórii vedecká literatúra získala monografia o Starej Ľubovni Libenow, Liblaw, Lubowla. Alt Lublau, Ólubló... Stará Ľubovňa (vydalo Ľubovnianske múzeum)

3. miesto v kategórii beletria odborná porota prisúdila zborníku poézie Ľubovnianskeho literárneho klubu – Prezliekanie do nového svet(r)a (vydalo Mesto Stará Ľubovňa)

 

Zdroj a foto: uzol kultúry stará ľubovňa