Pomôcť nám s tým môžete aj VY!

Vyše dvadsaťročná tradícia oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne aj tento rok vo všetkých krajoch Slovenska, vrátane toho Prešovského. Ocenení následne môžu postúpiť na celonárodnú úroveň. Nominácie na ocenenie je možné zasielať do 10. novembra 2022.

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania, vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

„Cieľom a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to potrebné. Nominácie prijíma už po dvadsiaty prvý raz aj naše centrum, ktoré je organizátorom oceňovania v Prešovskom kraji,“ uvádza Petra Gerhartová, predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra.

V minulom roku prijali krajské dobrovoľnícke centrá spolu rekordných 315 platných nominácií a komisie rozdelili až 71 ocenení či mimoriadnych cien Srdce na dlani, z toho 12 v Prešovskom kraji.

„Aj tento rok si prakticky od jeho začiatku silno uvedomujeme význam dobrovoľníctva a solidarity medzi ľuďmi. Po náročných pandemických rokoch nás tentoraz priamo zasiahli dopady vojenského konfliktu u našich susedov, v dôsledku ktorého sme opäť pozorovali aktivizáciu časti spoločnosti a ochotu podať pomocnú ruku tým, ktorí zo dňa na deň museli opustiť svoje domovy či dokonca svoje rodiny,“ dopĺňa Júlia Markovičová, koordinátorka krajského oceňovania Srdce na dlani v Prešovskom kraji.

Nominovať môže ktokoľvek na Slovensku, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt venovaný nezištnej pomoci. Nomináciu je možné zaslať priamo Prešovskému dobrovoľníckemu centru do 10. novembra 2022 prostredníctvom oficiálneho webu oceňovania www.srdcenadlani.sk, na ktorom sú dostupné všetky informácie, podmienky nominovania a nominačné hárky.

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Kontakt:

Prešovské dobrovoľnícke centrum

Júlia Markovičová - koordinátorka oceňovania

dobrovolnictvopo@gmail.com

0949 549 497