Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa aktívne zapája do diania na poľsko-slovenskom pohraničí. Vďaka Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 bude môcť využiť takmer 3,9 mil. eur na aktivity, ktoré budú budovať spoluprácu medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia. Schválený je aj projekt Správy a údržby ciest PSK, ktorá na opravu cesty Lysá Poľana preinvestuje vyše 600-tisíc eur. 

Prešovská krajská samospráva má schválené financovanie ďalších projektov v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027. Zamerané sú na posilňovanie inštitucionálnej spolupráce, ale aj modernizáciu ciest.

Cez Fond malých projektov ide o aktivitu „Spoločne v pohraničí“ v objeme 3,88 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Celkové výdavky projektu zameranom na budovanie vzájomnej dôvery a propagáciu akcií typu ľudia ľuďom sú pritom 4,85 mil. eur.

Jeho cieľom je integrácia prihraničných oblastí a zlepšenie kvality života obyvateľov prihraničných oblastí. A to prostredníctvom implementácie malých projektov.  Ich prijímatelia budú môcť realizovať tzv. mäkké aktivity týkajúce sa mnohých oblastí života, ako sú vzdelávanie, ekológia, kultúra, umenie, šport, aktívny oddych, tradície či hospodárska spolupráca. Prešovský samosprávny kraj pripraví školenia a konzultácie pre potencionálnych žiadateľov malých projektov. Realizácia projektu by mala prebiehať štyri roky. Plánované vyhlásenie prvej výzvy z Fondu malých projektov sa predpokladá na prelome mesiacov september a október 2023.

Európske zdroje z Interreg-u umožnia aj rekonštrukciu ciest v úseku Lysá Poľana, a to tak na poľskej, ako aj slovenskej strane. Financovanie bolo schválené v rámci výzvy určenej pre cezhraničné cesty zameranej na aktivitu „Zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru pri zohľadnení aspektov udržateľnej dopravy“.

Projekt so schváleným financovaním EFRR pre oboch partnerov je vo výške 1,97 mil. eur, z toho pre PSK je to približne 609-tisíc eur. Na poľskej strane predpokladá modernizáciu cesty, ktorá spája obec Bukowina Tatrzańska s hraničným priechodom v Lysej Poľane  a v Prešovskom kraji cesty III. triedy (3078). Ide celkovo o 4,76 kilometrov, pričom na slovenskej strane sa opraví úsek v dĺžke 1,5 km. Rozsah prác má zahŕňať rekonštrukciu krytu vozovky, rozšírenie krajníc a prestavbu cestných priepustov. Zmodernizujú sa snímače nachádzajúce sa na ceste v blízkosti meteorologickej stanice v úseku Podspády. Po ukončení stavebných prác budú namontované bezpečnostné zariadenia, osvetlenie priechodu pre chodcov a zhotoví sa vodorovné dopravné značenie vozovky. S ukončením projektu sa predpokladá koncom leta 2025.

Financovanie zmienených projektov Prešovského samosprávneho kraja v rámci Programu Interreg bolo schválené počas IV. zasadnutia Monitorovacieho výboru, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 26. a 27. júna v Bardejovských Kúpeľoch.

 

Zdroj: psk