Kultúrne inštitúcie v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sa postupne otvárajú verejnosti. V súvislosti s uvoľňovaním opatrení budú pre návštevníkov ako prvé otvorené múzeá, galérie, knižnice a hvezdárne na území kraja. Župné osvetové centrá a divadlá zostanú ešte uzavreté.

K otváraniu kultúrnych organizácií v pôsobnosti krajskej samosprávy dôjde postupne a individuálne podľa možností a podmienok v jednotlivých inštitúciách. Aj po uvoľňovaní preventívnych opatrení v boji proti ochoreniu COVID-19 budú kultúrne inštitúcie nateraz fungovať v špeciálnom režime.

„Sprístupňujeme knižnice, múzeá, galérie, výstavné siene, ktoré sú súčasťou kultúrnych organizácií PSK a v našom kraji čiastočne i hvezdárne. Samozrejme, všetko v súlade s vydanými opatreniami  Úradu verejného zdravotníctva SR a pri dodržiavaní prísnych hygienicko-epidemických opatrení. Tie budú platiť tak pre zamestnancov, ako aj návštevníkov, keďže chceme chrániť obe skupiny. Naše organizácie v týchto dňoch zabezpečujú dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov, zostavujú plány pohybu v  priestoroch kultúrnych zariadení vzhľadom na obmedzenie počtu návštevníkov a dostatočné rozstupy medzi nimi,“ uviedla vedúca Odboru kultúry Úradu PSK Emília Antolíková.

Návštevníkom bude k dispozícii všetkých sedem múzeí a dve galérie v pôsobnosti kraja. Od stredy 6. mája je otvorené Šarišské múzeum, od 7. mája Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach a od piatku 8. mája aj najnavštevovanejšia pamiatka na území kraja Ľubovnianske múzeum- hrad v Starej Ľubovni. Cez víkend otvárajú svoje brány kultúrne inštitúcie v Poprade - Podtatranské múzeum a Tatranská galéria. Od pondelka 11. mája sprístupnia svoje expozície aj Múzeum v Kežmarku, Krajské múzeum v Prešove s kaštieľmi v Hanušovciach nad Topľou a Stropkov, nasledujúci deň i Šarišská galéria v Prešove a Vihorlatské múzeum v Humennom.

Obnovenie prevádzky sa bude týkať aj ôsmich regionálnych knižníc v pôsobnosti župy. Tie sa budú otvárať v závislosti od plnej funkčnosti knižnično-informačného systému Virtua, ukončenia revízií a zabezpečenia všetkých hygienických a bezpečnostných podmienok.

Už od pondelka 11. mája sa budú môcť čitatelia opäť vrátiť do knižníc v Levoči, Humennom, Svidníku a Starej Ľubovni. O ďalší deň neskôr budú otvorené aj vybrané pobočky Krajskej knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove a v ďalších dňoch aj knižnice vo Vranove nad Topľou (13.5.),  Bardejove (18.5.) a  Poprade (18.5.).   

Čiastočne sprístupnené budú aj obe hvezdárne v Prešove a Humennom. Návštevníkom budú umožnené  individuálne návštevy  za účelom pozorovania oblohy na otvorených pozorovacích terasách pracovísk pri zabezpečení zachovania odporúčaných odstupov.

Kraj upozorňuje, že v dôsledku vykonávania výnimočných preventívnych opatrení môže dôjsť k úpravám otváracích hodín v jednotlivých kultúrnych inštitúciách, preto je potrebné informácie sledovať priamo na ich oficiálnych webových sídlach.

„Inštrukcie pre čo najbezpečnejšiu a najpríjemnejšiu návštevu v našich kultúrnych organizáciách dostanú návštevníci priamo pri vstupe, ale aj  na webových stránkach a sociálnych sieťach.

Nájdu tam presné pokyny, hygienické podmienky pre jednotlivé návštevy podľa rozhodnutí štatutárov kultúrnych organizácií,“ spresnila vedúca Odboru kultúry Úradu PSK Emília Antolíková. Tá na záver dodala, že naďalej pre verejnosť v zmysle štátom vydaných opatrení zostávajú uzatvorené divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

 

Doplňujúce informácie:

Múzeá a galérie:

 Šarišské múzeum – otvorené  6. mája 2020 (streda)

 MMUAW v Medzilaborciach – otvorené od 7. mája 2020 (štvrtok)

 Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni – otvorený od 8. mája 2020 (piatok)

 Podtatranské múzeum v Poprade – otvorené od 9. mája 2020 (sobota)

 Tatranská galéria v Poprade –  otvorené od 10. mája 2020 (nedeľa)

 Múzeum v Kežmarku – otvorené od 11. mája 2020 (pondelok) spolu s vynovenou expozíciou meštianskej bytovej kultúry na Spiši v zrekonštruovanom meštianskom dome na Hlavnom námestí č. 55

 Krajské múzeum v Prešove – otvorené od 11. mája 2020 (pondelok) spolu s expozíciami v kaštieľoch v Hanušovciach nad Topľou a Stropkove

 Šarišská galéria v Prešove – otvorené od 12. mája 2020 (utorok) vzhľadom na dokončovanie rekonštrukčných prác v interiéri galérie

 Vihorlatské múzeum v Humennom – otvorené od 12. mája 2020 (utorok)

 

Zdroj: psk

Foto: fb Kežmarský hrad – Múzeum v Kežmarku