Župné knižnice chystajú online besedy, súťaže, prezentácie či výstavy.

V pondelok (1. marca 2021) sa začína v poradí 22. ročník Týždňa slovenských knižníc, do ktorého sa aktívne zapája aj osem knižníc Prešovského samosprávneho kraja. V rámci podujatia si pre svojich čitateľov pripravili online besedy so spisovateľmi, autorské videopozdravy, súťaže, online výstavy, prezentácie, prehliadky knižníc i zážitkové čítania. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu sa aktivity presunuli primárne do online priestoru.

Divadlá, múzeá či galérie sú v súčasnosti z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie spojenej s pandémiou COVID-19 zatvorené. Knižnice sú preto jedny z mála kultúrnych organizácií, ktoré napriek epidemiologickej situácií poskytujú, aj keď obmedzene, svoje služby. Aktuálne vstupujú už do 22. ročníka podujatia Týždeň slovenských knižníc (TSK), s ktorým je tradične spojený prvý marcový týždeň. Počas neho knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK prichádzajú s pestrým programom a originálnymi online aktivitami.

 

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Knižnica s krajskou pôsobnosťou si pre verejnosť pripravila okrem vyhlásenia 4. ročníka regionálnej súťaže Kniha roka PSK 2020 aj zmenu jej podmienok. Počas Týždňa slovenských knižníc majú pre verejnosť naplánované dve online besedy s autormi, ktoré budú odvysielané naživo cez sociálne siete. „Verejnosť sa môže v utorok tešiť na obľúbenú detskú autorku Gabrielu Futovú. Počas besedy prezradí niečo o aktuálnej tvorbe a porozpráva aj o míľnikoch, ktoré jej rok 2021 prináša. Nemenej zaujímavá bude beseda so spoluautorom víťaznej Knihy roka PSK 2019 ...ozaj, ako bolo - Marekom Sekerákom,“ uviedla riaditeľka knižnice Iveta Hurná. V knižnici okrem iného vyhlásia výsledky súťaže Knižná výzva, počas celého týždňa bude prebiehať tiež knižná zbierka pre zdravotníkov z Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove..

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Top podujatím Týždňa slovenských knižníc 2021v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou je vyhodnotenie 8. ročníka celoslovenskej súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu. Naplánované je na 5. marca a jeho súčasťou bude aj workshop k tvorbe komiksov s autorom Petrom Karpinským. Verejnosť sa počas TSK môže tešiť aj na videopozdravy slovenských autorov, ako sú Kristína Brestenská, Michaela Ella Hajduková, Valentín Šefčík, Gabriela Futová a iných. „Už 2. marca sa maturanti v online priestore stretnú s literárnym vedcom, spisovateľom a vysokoškolským pedagógom Mariánom Andričíkom na prednáške s názvom Teória literatúry pre maturantov. Stredoškolskej mládeži bude 3. marca venovaná online beseda s rodinou Staviarských o tom, ako vznikal film Loli Paradička,“ informovala o programe riaditeľka Hornozemplínkej knižnice Danka Molčanová. Všetky podujatia  a sprievodné aktivity nájdu záujemcovia na webe a sociálnych sieťach.

 

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni

Aj v Ľubovnianskej knižnici bude Týždeň slovenských knižníc prebiehať najmä v online priestore Stonožkári čítajú, vyhlásenie súťaže Kráľ čitateľov, výstava Športovci v školských laviciach, a to je len časť programu, ktorý si knihovníci v Starej Ľubovni pripravili pre svojich čitateľov. „Novinkou je aj séria videonávodov, ako efektívne využívať služby knižnice v online prostredí pod názvom #zivotsdawinci. Pozornosť verejnosti by sme radi upriamili primárne na sprístupnenie obnovených priestorov tzv. detského oddelenia, čiže miestnosti kde je uložená literatúra pre deti do desať rokov. Prvú etapu sme financovali z vlastných zdrojov a z kapitálového transferu od zriaďovateľa,“ zmienila sa o pripravovaných aktivitách a novinkách v knižnici jej riaditeľka Elena Vranovská.

 

Podtatranská knižnica v Poprade

Týždeň slovenských knižníc bude pestrý aj v knižnici pod Tatrami. Okrem ankety Najlepšia kniha karantény, vyhlásenia výsledkov Najlepší čitateľ roka 2020 a Najčítanejšie tituly za rok 2020, sa môžu čitatelia tešiť aj na rôzne iné sprievodné aktivity. V piatok 5. marca prebehne online prezentácia o samotnej knižničnej inštitúcii. „Knižnica v Poprade poskytuje svoje služby už od roku 1925 a preto chceme, aby ľudia poznali nielen jej súčasnosť, ale aj históriu knižnice,“ priblížila vrchol programu TSK riaditeľka knižnice Monika Naštická. Oddelenie umenia Spišská Sobota predstaví knižné novinky z oblasti umenia, a to Umenie v knižnici či Knižné kapučíno. Verejnosť sa môže zapojiť aj do ankety Čo pre mňa znamená kniha?.

 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

Čitateľská verejnosť v kúpeľnom meste bude môcť počas celého TSK odkrývať s knižnicou Tajomstvá ukryté v knižnici. Svojich používateľov oslovia knihovníci aj výstavou najnovších archeologických nálezov v priestoroch Františkánskeho kláštora v Bardejove, ale aj výstavou pri príležitosti 70. výročia smrti Gejzu Žebráckeho. V piatok 5. marca si môže verejnosť cez online prezentáciu pripomenúť Elenu Lackovú, ktorá sa v marci dožíva storočnice. „Za hlavný program podujatia v Bardejove možno považovať prezentáciu zborníka - Hovoria o nich pramene. Titul je výstupom z deviatich besied, ktoré prebiehali počas minulého roka v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela,“ ozrejmila riaditeľka knižnice Iveta Michalková.

 

Podduklianska knižnica vo Svidníku

Podduklianska knižnica vo Svidníku má počas Týždňa slovenských knižníc pripravených niekoľko zaujímavých aktivít a podujatí. Medzi inými napríklad online zážitkové vyučovanie Zrod a krása materinského jazyka. „Knižnica vo Svidníku si pre záujemcov pripravila aj vedomostný test Moje mesto Svidník o dejinách, osobnostiach a zaujímavostiach nášho mesta. Rád by som však vypichol aj prezentáciu fotografií – Čaro zimy. Jedná sa o originálnu sériu zachytených objektívom Márie Cibovej, našej bývalej knihovníčky,“ informoval riaditeľ Podduklianskej knižnice Kamil Beňko. Vo svidníckej knižnici predstavia počas TSK aj zberateľov slovenských ľudových rozprávok, majú pripravenú výstavu kníh Pavla Dobšinského, ale aj súťaž vo vyhotovení kníh pre deti „Urob si svoju knihu.“

 

Vihorlatská knižnica v Humennom

Mesiac marec bude vo Vihorlatskej knižnici opäť v znamení online podujatí. Pre všetky deti majú pripravenú bleskovú týždňovú súťaž Objav a vyhraj!. „Prvým marcovým dňom štartujeme aj dve online kampane zamerané na podporu čítania. S propagáciou čítania nám pomôžu osobnosti mesta v rámci kampane - Povedz mi, čo čítaš.... Čitatelia a priaznivci sa môžu tešiť na knižné inšpirácie spisovateľov, lekárov, športovcov, umelcov a iných,“ priblížila riaditeľka knižnice Mária Daňová. V knižnici bude prebiehať aj súťaž pre dospelých čitateľov Literárne pátranie.  Knihovníci budú od marca, vždy v utorok a štvrtok čítať vybrané rozprávky Pavla Dobšinského. Súčasťou interiéru knižnice, vstupných priestorov a schodiska, sa na mesiac stanú veľkoformátové fotografie Afriky, ktoré okom svojho fotoaparátu zachytil Milan Kuruc.

 

Knižnica Jána Henkela v Levoči

Knižnica v Levoči si pre svojich čitateľov a verejnosť taktiež pripravila program na každý deň Týždňa slovenských knižníc. V pondelok si tu s najmenšími prečítajú z knihy Bola raz jedna láska od Valentína Šefčíka v rámci podujatia Čítanie v pyžamkách. Pre dospelé publikum je pripravené Marcové rande s knihou s prekladateľom a literárnym vedcom Mariánom Milčákom. Knihovníci z Levoče sa počas týždňa podelia recenziami na knihy a predstavia prehľad noviniek vo fonde. Nevynechajú ani Knižný klub, kde si rozoberú bližšie dielo L. N. Tolstého – Vášnivé novely. „Počas TSK sme si pripravili aj prehliadku knižnice so zameraním na detského čitateľa, prezentácia fondu, jednotlivých žánrov a knižných noviniek - Vitajte v knižnici,“ informovala riaditeľka knižnice Janka Dolanská.

Všetky podrobné informácie o pripravovaných podujatiach a aktivitách v rámci Týždňa slovenských knižníc sú pre verejnosť dostupné na webových sídlach knižníc a ich sociálnych sieťach.

 

Zdroj: psk