Hrad Ľubovňa prejde ďalšou rekonštrukciou. Tentoraz sa týka jeho severovýchodnej hradby a 3. nádvoria. Národná  kultúrna pamiatka nad mestom Stará Ľubovňa získala pre projekt ich obnovy finančné zdroje z rezortu kultúry a od svojho zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Celkové náklady na rekonštrukciu objektu predstavujú 1,217 mil. eur.

Severovýchodná hradba a 3. nádvorie národnej kultúrnej pamiatky - hradu v Starej Ľubovni sa budú rekonštruovať. Ich obnovu umožní dotácia zo štátnej Výzvy Obnovme si svoj dom 2023, ktorá je vo výške 650-tisíc eur. A tiež financie od zriaďovateľa kultúrnej organizácie, ktorým je prešovská župa.

PSK do projektu jej komplexnej rekonštrukcie pritom preinvestuje celkovo 567 500 eur. Spolufinancovanie a dofinancovanie projektu, ktorý okrem iného prinesie záchranu vojenských kasární zo 17. storočia, odobrili krajskí poslanci na svojom májovom zasadnutí.

Cieľom projektu je konkrétne rekonštrukcia a obnova havarijného stavu severovýchodnej hradby Ľubovnianskeho hradu, ktorá v súčasnosti podlieha rozsiahlej deštrukcii. Jednou z jeho aktivít je pritom prezentácia archeologickej lokality takmer 400 rokov starých vojenských kasární, ktoré boli na hradbe objavené.

Projekt umožní prezentovať tieto historické kasárne a archeologické nálezisko formou stálej expozície s využitím moderných digitálnych technológií. A taktiež prezentáciu studne. resp. cisterny, ktorá sa tu nachádza a napokon aj celkové kultivovanie 3. nádvoria. Po ukončení rekonštrukcie bude obnovená pamiatka sprístupnená návštevníkom hradu.

Vyhlasovateľom programu Obnovme si svoj dom 2023 je Ministerstvo kultúry SR a je zameraný na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Poskytnutú dotáciu z programu je možné čerpať do konca roka 2025.

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni patrí s priemernou ročnou návštevnosťou približne 200-tisíc ľudí k najnavštevovanejším župným kultúrnym organizáciám.

 

Zdroj a foto: psk