Frankovský potok narúša a podmýva cestu, preto sa v Malej Frankovej (okres Kežmarok) budujú nové oporné múry a most.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) aktuálne realizuje viaceré rekonštrukčné práce v obci Malá Franková. V časti okolo miestneho potoka sa vybudujú nové oporné  múry, most a upraví 40 metrový cestný úsek. Kraj na predmetné práce zo svojho rozpočtu vyčlenil takmer 200-tisíc eur a dokončené by mali byť v januári 2022.

Krajská samospráva pristúpila koncom septembra tohto roku k realizácii rekonštrukčných prác v intraviláne obce Malá Franková v okrese Kežmarok z dôvodu zlého až nevyhovujúceho stavebno-technického stavu oporných múrov pozdĺž cesty III/3110. Cestá je súbežná s Frankovským potokom, ktorý svojou eróznou činnosťou a prehlbovaním koryta dlhodobo spôsobuje podmývanie a narušovanie cestného telesa.

Súčasťou naplánovaných prác v Malej Frankovej v predpokladanej hodnote 199 771 eur je vybudovanie nových oporných múrov. V tejto súvislosti sa už zrealizovali búracie práce, vŕtanie mikropilót, zakladanie oporného múru a jeho drieku. Cestári budú teraz pokračovať s prácami  na výstavbe nového jednopoľového železobetónového mosta na mieste hospodárskeho vjazdu cez Frankovský potok, ktorého dno zostabilizujú. Zhotovia zaisťovacie prahy a dlažbu z lomového kameňa, vybudujú svah cestného telesa, dláždený rigol a samotné cestné teleso, zrealizujú nový asfaltový kryt vozovky, spevnenia jej krajnice a osadia oceľové dvojmadlové zábradlie. Úprava vozovky sa týka dĺžky 40 metrov.

Práce v Malej Frankovej  sú realizované v mieste pravostrannej krajnice cesty a dokončené by mali v druhej polovici januára 2022. Na danom úseku platia dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávery cesty. Doprava, ktorá je obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, je regulovaná prenosným dopravným značením. Účastníci cestnej premávky tu musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou 30 km/h.

 

Zdroj a foto: psk