V aktuálnom VII. ročníku súťaže stredoškolských časopisov Prešovského kraja súťažilo 21 stredoškolských časopisov z 12- tich miest a okresov.

Odborná porota zložená z aktívnych novinárov z kraja si všímala obsahovú i grafickú úroveň spracovania príspevkov, aktuálnosť tém, ich prepojenie so životom školy či regiónu.

Víťazstvo si zo súťaže odniesol časopis Gymoš zo Spojenej školy Juraja Henischa z Bardejova. Druhé miesto tak ako vlani pripadlo časopisu Gymploviny z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. Minuloročný víťaz – Stretnutia z Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Kežmarku obsadil tento raz tretie miesto.

V cennom zlatom pásme skončili ďalšie tri tituly - časopis Druhý zmysel z Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša zo Starej Ľubovne, ktorý získal aj cenu Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove , Life in the Academy študentov Súkromného gymnázia v Poprade ocenený aj za najlepší vizuál a Phase z Gymnázia Leonarda Stöckela z Bardejova, ktorý na súťaži zabodoval najlepšou titulnou stranou.

„Je obdivuhodné, ako sa drží úroveň časopisov a aj z roka na rok mierne rastie. Vidíme to na grafike, výbere tém, samotnom spracovaní žurnalistických príspevkov i kreativite ich tvorcov. Teší nás tiež fakt, že autori siahajú i po zložitejších celospoločenských témach, ich články sú angažované, s názorom a občianskym postojom. Podľa počtu každoročne zaslaných študentských periodík, sú školské časopisy stále veľmi užitočným nástrojom komunikácie a prezentácie škôl,“ uviedla v rámci hodnotenia predsedníčka poroty Daša Jeleňová.

Celkovo sa v zlatom pásme umiestnilo 6 titulov, v striebornom 5 a bronzovom 10 časopisov. Porota udelila aj ďalšie špeciálne ocenenia. Najkreatívnejším časopisom je Elán zo Strednej odbornej školy v Lipanoch, skokanom roka 2019 časopis študentov Strednej zdravotníckej školy v Poprade Fonendoskop a objavom roka Fragmenty z Cirkevnej spojenej školy zo Sniny.

Mimoriadnu cenu poroty si vyslúžil časopis Sme takí, akí sme... Odborného učilišťa internátneho v Prešove za vklad pedagógov pri tvorbe článkov a za mentorské vedenie redakcie.

Na doterajších ročníkoch krajskej súťaže sa zúčastnila už vyše stovka časopisov. Tohtoročný víťaz bardejovský Gymoš vyhral súťaž už trikrát. Podobne sú na tom aj Gymploviny zo Starej Ľubovne, ktoré zvíťazili v druhom, štvrtom a piatom ročníku súťaže. Vlani premiérovo získali prvenstvo gymnazisti z Kežmarku s časopisom Stretnutia.

 

Súťaž časopisov organizoval po siedmykrát Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove a pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského.

Okrem vecných cien, diplomov, cenných rád od skúsených novinárov získali víťazné školy aj finančné príspevky – 500 €, 300 € a 200 €. Bonusovou cenou pre troch najlepších je novinová strana v týždenníku My Prešovské noviny a absolútny víťaz absolvuje návštevu v Televízii Markíza.

 

Výsledková listina:

Zlaté pásmo:

1. Gymoš, Spojená škola J. Henischa, Bardejov

2. Gymploviny, Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa

3. Stretnutia, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

 

Druhý zmysel, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

Life IN THE Academy, Súkromné gymnázium, Poprad

Phase, Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

 

Strieborné pásmo:

Fonendoskop, Stredná zdravotnícka škola, Poprad

Ikvač, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov

Elán, Stredná odborná škola, Lipany

Fragmenty, Cirkevná spojená škola, Snina

Vita, Stredná zdravotnícka škola, Prešov

 

Bronzové pásmo:

Vzlet, Gymnázium, Lipany

Dubkáčik, Stredná odborná škola, Vranov nad Topľou

ŠUM, Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa

ČaSOŠ, Stredná odborná škola remesiel a služieb, Poprad

Internátna pavučina, Stredná odborná škola, Svit

Sestrička, Stredná zdravotnícka škola, Humenné

Poddubáčik, Spojená škola, o. z SOŠ Lesnícka, Bijacovce

PULZ, Stredná priemyselná škola stavebná, Prešov

Sme takí, akí sme..., Odborné učilište internátne, Prešov

Štvorlístok, Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Levoča

 

Špeciálne ocenenia:

Skokan roka: Fonendoskop, Stredná zdravotnícka škola, Poprad

Objav roka: Fragmenty, Cirkevná spojená škola, Snina

Titulka: Phase, Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

Kreativita: Elán, Stredná odborná škola, Lipany

Vizuál: Life IN THE Academy, Súkromné gymnázium, Poprad

Cena RO SSN: Druhý zmysel, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

Mimoriadna cena poroty: Sme takí, akí sme..., Odborné učilište internátne, Prešov

 

Zdroj a foto: psk