Župné knižnice aktuálne fungujú online a aj napriek zatvoreným bránam pre verejnosť pripravujú mnohé aktivity. Ponúkajú kvízy, tvorivé dielne, karanténne výzvy a hlasné čítania. Niektoré z nich posúvajú svoje vyradené a vydezinfikované tituly svojim čitateľom a repatriantom vo vyčlenených karanténnych zariadeniach v Prešovskom kraji ako dar. Iné sa zapájajú do bezprostrednej pomoci súvisiacej s koronavírusom. Vyrábajú ochranné rúška a ochranné štíty pre tých, ktorí to potrebujú.

Osem knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) – Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Podtatranská knižnica v Poprade, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni, Knižnica Jána Henkela v Levoči, Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove, Vihorlatská knižnica v Humennom a Podduklianska knižnica vo Svidníku sú pre čitateľov aktuálne až do odvolania zatvorené, rovnako sú zatvorené aj ich biblioboxy. Činnosť knižníc smerom k verejnosti napriek tomu pokračuje.

Štyri regionálne knižnice, a to konkrétne vo Vranove nad Topľou, v Bardejove, v Poprade a vo Svidníku, vyčlenili pre repatriantov v karanténnych zariadeniach v PSK dohromady asi 300 kníh. Chcú tak prispieť k spríjemneniu náročného pobytu repatriantov. Vyradené knihy knižnice ubytovaným darujú. K dispozícii sú detektívky, trilery, romantická, klasická a náučná literatúra, knihy pre deti a mládež, psychologické knihy, a to slovenských, aj zahraničných autorov. Knihy sa k repatriantom dostanú podľa ich požiadaviek a možností jednotlivých knižníc.

Knižnice pre svojich čitateľov pripravujú a na pravidelnej báze aktualizujú aj rôzne online aktivity. Tie sú ideálnym tipom na trávenie voľného času počas aktuálnej situácie, ktorú si koronavírus vyžiadal. Prostredníctvom internetu verejnosti poskytujú aj rešeršné služby. Zároveň všetky župné knižnice čitateľom predĺžili výpožičnú lehotu zapožičaných kníh, ktorým lehota skončila po 10. marci, a to až do 30. júna.

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove spustila Karanténnu knižnú výzvu, ktorá má za sebou aktuálne 17 častí. V tej sú čitatelia vyzvaní k rôznej činnosti súvisiacej s knihami, pričom o splnení výzvy knižnicu informujú prostredníctvom fotografií zaslaných emailom alebo prostredníctvom sociálnej siete facebook.

Knižnica si pre verejnosť pripravila tiež príbehy na čítanie od spisovateľky Gabriely Futovej, veľkonočné tvorivé dielne, zozbierala omaľovánky a spustila iniciatívy Som doma a Sme v práci s podtitulom Čo robí knižnica počas korony https://www.kniznica-poh.sk/index.php/aktuality/306-smevpraci.

Na svojej Pobočke Šváby vyradila časť kníh rôznych žánrov, ktoré ponúka verejnosti ako dar. Sú umiestnené pred budovou a vydezinfikované, s tým, že sa budú pravidelne obmieňať a verejnosť ich, samozrejme, nemusí vrátiť späť.

Podtatranská knižnica v Poprade vyzýva svojich čitateľov k tvorivosti v podobe písania básní a poviedok a tvorbe knižných záložiek či komiksov, pre výrobu ktorých si pre tvorcov pripravila aj voľne dostupné šablóny. Samotní zamestnanci popradskej knižnice spustili tlač komponentov pre ochranné štíty na 3D tlačiarni, pričom ochranné štíty s ich komponentmi využívajú napr. zamestnanci Nemocnice Poprad.

Cyklus cvičení Fitnes pre mozog a Tréningy pamäti na jej precvičenie a posilnenie ponúka Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou - https://kniznicavranov.sk/tyzden-mozgu. V súvislosti s oslavou 750. výročia prvej písomnej zmienky pripravila tiež kvíz o histórii mesta - https://kniznicavranov.sk/otestujte-sa a pre svojich malých čitateľov zábavný kvíz Z rozprávky do rozprávky.

Jej zamestnanci sa aktívne zapájajú aj do priamej pomoci, konkrétne výrobou ochranných rúšok a kompletných ochranných štítov pre zdravotníkov miestnej nemocnice. Aktuálne zháňajú pre tlač týchto štítov nový materiál.

Malí aj veľkí čitatelia Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni môžu svojím príspevkom prispieť do knižnej výzvy Odfoť sa s knihou, zameranej na podporu čítania a zapojiť sa i do online kvízovania, prostredníctvom ktorého si overujú svoje znalosti zo slovenskej a svetovej literatúry. Knižnica aj napriek aktuálne situácii, ktorá si vynútila jej zatvorenie, aj v tomto roku pripravila Stonožkové čítanie na podporu čítania detí.

Knižnica Jána Henkela v Levoči spustila pre čitateľov projekt hlasné Čítanie v pyžamkách - http://kniznicalevoca.sk/citanie-v-pyzamkach. Okrem toho pripravuje hádanky a kvízy, vďaka ktorým je cez virtuálny svet so svojimi čitateľmi v neustálom kontakte. Novinkou sú tzv. Obálkové hádanky zamerané na spoznávanie známych literárnych titulov podľa ich obálok

S Vedomostným kvízom na mozgové závity https://quizeditor.com/sk/quiz/vedomostny-kviz-2 sa svojim čitateľom online prihovára Podduklianska knižnica vo Svidníku. Rovnako pobáda k tvorivosti a aktívnej činnosti svojich čitateľov a prihovára sa im prostredníctvom Kalendária osobností, udalostí a faktov okresu Svidník. Čitateľom tiež poskytla časť svojich kníh z knižničného fondu prostredníctvom police, ktorá je umiestnená pred budovou knižnice. Pre malých aj veľkých sú, samozrejme, zdarma a nie je potrebné ich vrátiť.

Aj Vihorlatská knižnica v Humennom zriadila tzv. Policu pre verejnosť, prostredníctvom ktorej umožnila svojim čitateľom prístup aspoň k časti svojich kníh. Pre tento účel zamestnanci knižnice vyčistili a vydezinfikovali jednu zo starších políc, umiestnili ju pred vstup do knižnice a naplnili knihami rôznych žánrov, ktoré sú pre verejnosť zdarma. Pre malých čitateľov si pripravila výtvarné súťaže, knižný trojboj a literárne kvízy. Zároveň zaviedla Čítanie na pokračovanie v podaní svojich knihovníčok.

Tvorivé tipy sprostredkúva svojim čitateľom Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove. Vyzýva ich tiež zapojiť sa do rôznych súťaží, napr. do Komiksiády. Pre malých čitateľov pripravuje detské hry, akými sú omaľovánky a pexesá, a prostredníctvom zvieracích rozprávkových kníh a ich hrdinov im zanecháva týždenné pozdravy.

Zamestnanci župných knižníc pracujú aj v čase ich zatvorenia. Riešia výber a nákup knižničných dokumentov prostredníctvom online distribučných firiem či odborné spracovanie literatúry. Venujú sa vyraďovaniu knižničných jednotiek a revízii knižného fondu. Ich pracovnou náplňou sú aktuálne aj excerpcia regionálnych periodík a napĺňanie regionálnej databázy, akvizícia knižničných dokumentov, adjustácia a katalogizácia nových prírastkov, spracovávanie či archivovanie primárnych regionálnych dokumentov a pod.

 

Online činnosť knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK si môžete pozrieť prostredníctvom ich webových stránok.

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove www.kniznica-poh.sk

Podtatranská knižnica v Poprade www.kniznicapp.sk

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľouwww.vtht.sk

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni www.kniznicasl.sk

Knižnica Jána Henkela v Levoči www.kniznicalevoca.sk

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove www.gutgesel.sk

Vihorlatská knižnica v Humennom www.vkhe.sk

Podduklianska knižnica vo Svidníku www.podduklianskakniznica.sk

 

 

Zdroj a foto: psk (Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou)