Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom zasadnutí dňa 24. júna 2024 schválilo poskytnutie dotácii z rozpočtu PSK v rámci Výzvy pre región. Schválená bola aj žiadosť mesta Spišská Belá na špeciálny plastový povrch do hokejbalovej haly v Spišskej Belej.

Celkové náklady sú naplánované na sumu 44 200 EUR, z toho z rozpočtu kraja 30 800 EUR (70%) a z rozpočtu mesta 13 400 EUR (30%).

Plastový povrch bude prioritne určený na hokejbal. Keďže bude v prevedení indoor, bude vhodný aj na inline hokej, ale môžu sa na ňom hrať aj iné druhy športov vrátane tenisu (budú aj čiary na tenis – takže táto hala by mala plniť aj funkciu „tenisovej haly“).

Už od vybudovania haly bol zámer mať v nej tento povrch – pre nedostatok financií sa to v tom čase nezrealizovalo. Nový povrch (položený na súčasnej betónovej ploche) je potrebný niekoľkých dôvodov: bezpečnosť hráčov - klzký betónový povrch spôsobujúci časté pády, zdravotné hľadisko - plastový povrch vhodnejší na kĺby, technické dôvody – nepoškodzovanie samotného betónového povrchu, športové dôvody - lepšie športové vlastnosti plastového povrchu pre kvalitu hry.

Uvedený povrch bude v prevedení, ktoré umožňuje jeho opakovanú demontáž a montáž, nakoľko počas zimy sa tento povrch vždy demontuje, aby sa mohla robiť ľadová plocha.

Samotný povrch by mal byť dodaný a namontovaný už počas týchto letných prázdnin (v priebehu niekoľkých týždňov).

Okrem toho sa do haly plánujú kúpiť dva prenosné basketbalové koše a tiež sa zrealizuje oplechovanie zvyšných dvoch bočných stien haly (obdobne ako sú už dve steny urobené), aby sa zabránilo prievanu a bočnému dažďu, či v zime sneženiu až na hraciu plochu.

A rovnako už počas letných prázdnin by mala byť hala bezplatne otvorená pre verejnosť v určenom čase (v určené dni). Okrem toho si halu už dnes možno prenajať za úhradu (kto by mal záujem, treba kontaktovať správcu haly).

 

Zdroj a foto: Štefan Bieľak