Dotácie Prešovského samosprávneho kraja pomohli k vzniku ďalších športovísk v podtatranskom regióne. Vďaka podpore z grantového programu PSK Výzva pre región mohli najnovšie zrealizovať svoje projekty mestá Kežmarok, Spišská Belá aj Svit. Kraj ich podporil celkovo sumou vyše 165-tisíc eur.

Svoje projekty zrealizovali v roku 2022 vďaka dotácii prešovskej župy ďalšie mestá, obce, neziskové organizácie a cirkvi na území Prešovského kraja. Okrem iných tiež Kežmarok, Spišská Belá a Svit. Financie z dotačného programu Výzva pre región využili na rekonštrukciu či dovybavenie svojich športovísk. Kraj na ich verejnoprospešné projekty poskytol financie spolu vo výške 165 525 eur.

V Kežmarku sa zrekonštruovalo miestne Spoločensko-športové centrum. V rámci naplánovaných prác sa na objekte zrealizovalo zateplenie podhľadov a strechy, výmena jeho okien a dverí i vnútorných konštrukcií. V rámci tých ide konkrétne o obnovu požiarnych prestupov, WC kabínok, zábradlí, ale aj vykurovania, zdravotechniky a elektroinštalácie. Výška dotácie prešovskej župy na tento projekt predstavuje vyše 86 500 eur.

Spišská Belá sa pýši hokejovo-hokejbalovou halou. Po tom, ako kraj prispel na jej prestrešenie z Výzvy pre región 2021 sumou 44 205 eur, poskytol z rovnakého grantového programu ďalšie financie vo výške 59-tisíc eur  na jej dovybavenie. V hale tak pribudla profesionálna technika – rolba pre úpravu ľadových plôch a chýbajúce zázemie pre divákov. Presnejšie dve tribúny s trojradovým sedením s celkovou kapacitou 156 sedadiel.

Z dotácií krajskej samosprávy bolo financované aj osvetlenie multifunkčného ihriska vo Svite. Realizácia projektu za 20-tisíc eur, ktorý sa podarilo ukončiť koncom októbra, sa týkal športoviska nachádzajúceho sa v miestnej časti Podskalka. Okolo ihriska sa osadili stožiare na rošty, rozvádzače, namontovali sa stožiarové svorkovnice a samotné LED reflektory. 

Prešovský samosprávny kraj cez grantový program Výzva pre región v tomto roku podporil sumou 2,2 milióna eur v oblasti športu 53 verejnoprospešných projektov. Zamerané sú na revitalizáciu, oplotenie a dovybavenie ihrísk, hál, tenisových kurtov či telocviční, ako aj na rekonštrukciu plavární i športových areálov. Umožnili a umožnia tiež výstavbu nových ihrísk, zón a športovej akadémie.

 

Zdroj a foto: psk  

Foto: Osvetlenie multifunkčného ihriska vo Svite