Národné kultúrne pamiatky opravili v Šambrone, Osadnom, Brezovičke i Kamienke v okrese Stará Ľubovňa.

Regionálny rozvoj

Grantový program Prešovského samosprávneho kraja (PSK)  Výzva pre región umožnil realizáciu ďalších projektov zameraných na obnovu objektov pamiatkovej hodnoty. Kraj najnovšie prispel k záchrane národných kultúrnych pamiatok  v Šambrone, Osadnom, Brezovičke či Kamienke. Na projekty poskytol dotácie vo výške viac ako 88-tisíc eur.

Na území kraja sa vďaka Prešovskému samosprávnemu kraju zrealizovali ďalšie zmysluplné projekty zamerané na obnovu kultúrnych pamiatok. Okrem iných aj v obciach Šambron, Osadné, Brezovička a Kamienka. Zamerali sa na sanáciu a opravu veží pamiatkových objektov, ich interiéru i okolia. PSK na projektové zámery poskytol dotácie z Výzvy pre región – z programu zameranému na Podporu obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok. A to v celkovej výške vyše 88-tisíc eur.

Národná kultúrna pamiatka - chrám v Šambrone má vynovené obvodové steny. A opravou a sanáciou prešla aj fasáda veže objektu. Práce prebiehali počas leta a kraj poskytol na ich realizáciu dotáciu vo výške 20-tisíc eur.

Rekonštrukciou prešla kultúrna pamiatka v Osadnom známa svojou unikátnou kryptou vojakov z I. svetovej vojny. Jej interiér nutne potreboval renováciu. Nástenné maľby sa mechanicky očistili, ich povrch zafixoval, následne sa problematické praskliny vyplnili injektážnou maltou. Vykonala sa tu aj silikátová penetrácia a celoplošný renovačný náter. PSK tento projekt podporil sumou 23 800 eur.

V Brezovičke sa zrealizovali práce na národnej kultúrnej pamiatke zasvätenej sv. Martinovi z Tours, ktorá pochádza z konca 13. storočia. Veža tejto pôvodne gotickej stavby, ktorá sa v roku 1713 barokizovala, prešla nutnou obnovou. Umožnila ju krajská dotácia vo výške viac ako 24 600 eur.

Nový šat má aj kultúrna dominanta v obci Kamienka. Na pamiatkovom objekte z roku 1799 sa opravila fasáda a premenou prešiel aj jeho interiér, ktorému dominujú pruské klenby a vstavaný chór. Súčasťou prác, ktoré PSK podporil dotáciou vo výške 20-tisíc eur,  bola tiež úprava okolia objektu.

Krajská samospráva v roku 2022 cez Výzvu pre región a jej program Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok podporila 23 projektov v celkovej sume takmer 940-tisíc eur. 

Zdroj a foto: psk