Prešovský samosprávny kraj zabezpečil pre Strednú športovú školu v Poprade nové sídlo a modernejšie priestory. Pre výchovu športových talentov a reprezentantov odkupuje bývalý areál Active Zone ako unikátny komplex školy s viacerými športoviskami a internátom. Investícia si vyžiada takmer 14 miliónov eur.

Prešovský samosprávny kraj vstúpil do projektu po rokovaniach s pôvodným vlastníkom areálu Active Zone, spoločnosťou Keraming a. s. vo februári minulého roku. Zámerom bolo získať rozostavané športové centrum a premeniť ho na sídlo Strednej športovej školy v Poprade (SŠŠ) podľa požiadaviek župy. Dokončený areál so stavbami, parkoviskom, infraštruktúrou a pozemkami v celkovej výmere 8 306 m2 kraj odkupuje do súkromnej spoločnosti za sumu takmer 14 miliónov eur.

„Naším zámerom ako zriaďovateľa školy bolo vytvoriť jedinečné podmienky pre výchovu a vzdelávanie nadaných športovcov, ktoré boli dovtedy na škole značne limitované. Za pomerne krátke obdobie sa podarilo dokončiť areál, ktorý je moderný, nadštandardne vybavený, pripravený poskytnúť veľmi solídne zázemie i mládežníckym reprezentáciám v mnohých druhoch športu, vrátane hokeja. Som rád, že pre tento ambiciózny projekt sme v krajskom parlamentne našli spoločnú zhodu,“ povedal pri otvorení nového sídla predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Ako ďalej uviedol, strednej športovej škole sa odteraz otvárajú kvalitou i kapacitou úplne nové možnosti.

„V areáli sa nachádza nielen samotná škola, ale aj viacúčelová športová hala, tréningová hokejová hala so šatňami, telocvične, posilňovne, rovnako priestory pre regeneráciu a pohybové štúdio. Súčasťou sú nové učebne a kabinety, ako aj jedáleň a internát. Trúfam si povedať, že ide o špičkový komplex, ktorý nemá nateraz žiadna iná športová škola na Slovensku,“ dodal M. Majerský.

Predávajúcim areálu Active Zone je spoločnosť Keraming a. s., ktorá stavbu projektovala, realizovala, vybavovala všetky potrebné povolenia vrátane kolaudácie.

„Budovy a infraštruktúra vyhovuje idei a požiadavkám školy i Prešovského samosprávneho kraja, a to vzdelávaniu a príprave športovcov i reprezentácie. Sme presvedčení, že sa nám v rámci Slovenska podarilo vytvoriť jedinečnú športovú školu s areálom, ktorý si i v stredoeurópskom meradle bude ťažko hľadať konkurenciu komplexnosťou, úrovňou stavebného spracovania i architektonickým riešením,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Dušan Jasečko. Stavby okrem originálnych dispozičných riešení, interiérových

i exteriérových úprav sú vybavené modernými technológiami na úsporu energií pre prevádzke budov. „Na streche je umiestnená fotovoltická elektráreň, priestory vetrané rekuperačnou vzduchotechnikou, vykurovanie zabezpečené cez moderné tepelné čerpadlá a podlahové vykurovanie,“ spresnil D. Jasečko.

Stredná športová škola v Poprade vznikla pre tromi rokmi a doteraz sídlila v budove na Francisciho ulici. Išlo o prenajaté a z hľadiska jej rozvoja kapacitne nedostatočné priestory. „Sme vďační za tento projekt svojmu zriaďovateľovi, ako i architektom a stavbárom, ktorí zhmotnili našu predstavu o ideálnej športovej škole. Za tri roky fungovania sme sa etablovali v regióne a ukázali životaschopnosť, dnes už máme podpísané zmluvy o spolupráci so 44 športovými klubmi vrátane reprezentácie osemnásťročných v hokeji, čo považujeme za veľký úspech. Tento školský rok otvárame 7 tried s takmer 200 žiakmi s rozptylom od Bardejova po Zvolen, no počítame, že v nových podmienkach bude záujem o štúdium ešte vyšší,“ uviedol riaditeľ SŠŠ v Poprade Vladimír Lajčák. Ako dodal, škola aktuálne ponúka kvalitnú športovú prípravu v dvoch študijných odboroch - športové gymnázium a športový manažment.

„Zameriavame sa nielen na študentov, ktorí majú záujem o profesionálnu kariéru športovcov, ale aj pre tých, ktorí plánujú ďalej štúdium na vysokej škole, či prácu trénerov, manažérov, organizátorov či podnikateľov v oblasti športu,“ špecifikoval V. Lajčák.

Nový areál podľa jeho slov okrem výchovy a vzdelávania škole umožňuje navyše budovať aj kvalitné diagnostické stredisko, ambulanciu športového lekára, maséra i fyzioterapeuta. Naplánované však sú aj ďalšie aktivity smerom k skvalitneniu pohybovej prípravy na ostatných školách v regióne i ďalšie projekty.

Vytvorením areálu sa podľa krajskej samosprávy napĺňa aj Memorandum o spolupráci uzavreté so Slovenským zväzom ľadového hokeja, ktorým sa pred dvomi rokmi zaviazal podporiť rozvojové programy hokeja v Prešovskom kraji zriadením Hokejovej akadémie. „PSK svoj záväzok zabezpečiť priestory splnil, teraz je na rade vláda, ktorá schválila v roku 2020 po 2 milióny eur pre každý kraj na obstaranie hokejových hál pre hokejové akadémie. Doposiaľ ani jeden VÚC nemohol tieto financie čerpať, lebo neplnil podmienky čerpania. Verím, že sa nám vznikom tohto jedinečného vzdelávacieho a športového centra podarí vládu presvedčiť na úpravu kritérií a získať podporu štátu tak, ako to bolo pôvodne deklarované,“ dodal v tejto súvislosti predseda PSK M. Majerský. Ako dodal, otvorená zostáva aj podpora projektu z Fondu na podporu športu.

Prešovský samosprávny kraj nové sídlo Strednej športovej školy financuje nateraz z vlastných zdrojov, pričom bude spoločnosti Keraming a. s. dohodnutú kúpnu cenu splácať po 3 mil. eur ročne. V areáli zostáva ešte priestorová rezerva pre vybudovanie atletického ovalu a vonkajších športovísk, na investičnej príprave ktorých župa aktuálne pracuje.

 

Zdroj a foto: psk