Z dôvodu  nepriaznivého vývoja dopravnej situácie na cestách a nehodovosti predovšetkým vo vzťahu k počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove bude vykonávať zvýšený dohľad v cestnej premávke v dňoch piatok až nedeľa v období mesiaca apríl. 

Tento výkon služby bude zameraný na kontrolu dodržiavania ustanovených  i obmedzených rýchlosti jazdy morových vozidiel, na kontrolu požitia alkoholu u vodičov. Kontroly budú taktiež zamerané  na spôsob jazdy ako aj celkové dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.  Policajti budú monitorovať i dodržiavanie povinností vodičov voči chodcom ako aj dodržiavanie povinnosti chodcov a cyklistov na cestách.

Do služieb bude zapojený maximálny počet príslušníkov.

Cieľom tejto akcie je zlepšene dopravno-bezpečnostnej situácie najmä vo vzťahu k nemotorovým účastníkom cestnej premávky.

 

Zdroj: krpz