V Lendaku v okrese Kežmarok v pondelok 14. júla odovzdali do užívania zrekonštruovaný úsek cesty za takmer 118 tisíc eur. Ide o jednu z mnohých investícií do modernizácie cestnej infraštruktúry v podtatranskej oblasti, na ktoré Prešovský samosprávny kraj v tomto roku vyčlenil viac ako 3,2 milióna eur.

Rekonštrukcia prieťahu obcou Lendak prebehla bez omeškania a výraznejších komplikácií. Nový koberec je položený na 920 metrov cesty v priemernej šírke 6,33 metra.

„Rekonštrukcia cesty pozostávala z vyfrézovania asfaltového krytu vozovky, lokálneho vyrovnania a uloženia asfaltového betónu na celú spevnenú šírku vozovky. Súčasťou vykonávaného diela bolo aj vybúranie a osadenie zhruba 250 metrov nových obrubníkov pozdĺž cesty a výšková úprava kanalizačných poklopov a vpustí, “ konkretizoval pri otvorení zrekonštruovanej cesty riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) Marcel Horváth. Ako uviedol, celkový investičný náklad akcie, ktorú zrealizovala dodávateľská firma Swietelsky – Slovakia spol. s r.o., je 117 831 eur.

Podľa predsedu Prešovského samosprávneho kraja finančné prostriedky v tejto podtatranskej oblasti nie sú konečné. „Lendak s 5 300 obyvateľmi je jedna z najväčších obcí v kraji a navyše v blízkosti centra cestovného ruchu, Vysokých Tatier, ktorou prechádzajú nielen domáci návštevníci, ale aj zahraniční turisti. Pre nás je dôležité opraviť nielen samotný prieťah obcou, ale aj pripojenie cesty k Tatranskej Kotline, aby sme tento úsek mali celistvý. Verím, že nájdeme finančné prostriedky a toto napojenie zrealizujeme do konca kalendárneho roka,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

V okresoch Kežmarok, Poprad a Levoča je v tomto roku zatiaľ naplánovaných vyše 30 investičných akcií, ktoré zahŕňajú prioritne rozsiahle opravy ciest, mostov, ale i sanáciu zosuvov vrátane prípravy projektových dokumentácií. Krajská samospráva len v podtatranských okresoch na ne doteraz vyčlenila zo svojho rozpočtu 3 milióny 245 tisíc eur.

Okrem opravy prieťahu v Lendaku sa už napríklad zrekonštruovali úseky ciest Poprad – Spišské Bystré, Veľká Lomnica – Stará Lesná, Dúbrava – Harakovce či oprava odpočívadla na úseku Poprad – Vysoké Tatry. Aktuálne sa odstraňujú aj havarijné stavy na viacerých cestách II. a III. triedy - Tatranská Štrba – Štrba, Nová Lesná – prieťah, Batizovce – Gerlachov, Spišský Štiavnik – križovatka, Hozelec – prieťah, Veľká Lomnica – Stará Lesná, Ordzovany – Bijacovce, Spišské Podhradie – Katúň. Krajská samospráva v tomto roku chce v oblasti Tatier zrekonštruovať navyše päť mostných objektov vrátane mosta v Spišskej Belej a nad zubačkou v okolí Štrbského plesa.

Prešovský samosprávny kraj zapája do modernizácie ciest aj zdroje Európskej únie. Najväčšou investíciou bude v tomto smere dlho očakávaná rekonštrukcia cesty Poprad – Starý Smokovec za 2,8 miliónov eur, kde sa hlavné stavebné práce rozbehnú už začiatkom budúceho týždňa.

 

Zdroj a foto: psk

Foto: Lendak