Bezplatná doprava sa týka všetkých spojov zmluvných dopravcov PSK. Pre utečencov využije kapacity internátov a školy v prírode.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, vyvolanej vojenským konfliktom na Ukrajine, zabezpečí Prešovský samosprávny kraj s platnosťou od soboty 26. februára  do odvolania bezplatnú prepravu ukrajinských občanov smerujúcich na územie Slovenska.

 

Bezplatná preprava sa týka všetkých spojov zmluvných dopravcov Prešovského samosprávneho kraja (SAD Humenné, SAD Prešov, BUS Karpaty a SAD Poprad), pričom jedinou podmienkou je preukázanie sa ukrajinským štátnym občianstvom.

Prešovský samosprávny kraj bude na dennej báze monitorovať počty cestujúcich v autobusových spojoch na trasách z hraničných prechodov smerom do vnútrozemia Slovenska, aby tak v prípade potreby okamžite zabezpečil adekvátne posilnenie spojov. Nie je vylúčené, že z dôvodu posilnenia spojení pre potreby vojnových utečencov dôjde k obmedzeniu niektorých pravidelných spojov pre cestujúcu verejnosť v Prešovskom kraji.

„Ochrana ľudských životov je pre nás prvoradou prioritou. Týmto gestom solidarity sa pridávame k výzve ministra dopravy týkajúcej sa okamžitého zabezpečenia bezplatnej prepravy vojnových migrantov. Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne opatrenia, preto verím, že to s pochopením prijmú aj naši pravidelní cestujúci, ktorých sa krízové opatrenia v prímestskej autobusovej doprave môžu negatívne dotknúť,“ vyjadril sa predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

V rámci krízových opatrení vo verejnej doprave bude zabezpečená úzka koordinácia medzi Prešovským a Košickým samosprávnym krajom, vrátane komunikácie so Železničnou spoločnosťou Slovensko.

 

Prešovský samosprávny kraj pripravuje núdzové ubytovanie pre utečencov vojnou zasiahnutej Ukrajiny. Aktuálne je pripravených prvých takmer 200 lôžok.

Prešovský samosprávny kraj má pre utečencov z Ukrajiny k dispozícii školský internát pri SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku.  

„Sme okamžite pripravení poskytnúť ubytovanie pre vojnových utečencov z Ukrajiny na našom internáte vo Svidníku, kde sme schopní prijať 162 ľudí. Samozrejme, budeme reagovať promptne a vyčleníme ďalšie ubytovacie kapacity v prípade, že si to bude situácia vyžadovať,“ uviedol v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský. Podľa jeho slov, ministerstvo vnútra deklarovalo, že najprv budú využité kapacity jeho azylových zariadení, až následne majú prísť na rad kapacity samospráv.

Celkovo má PSK  k dispozícii takmer 2200 lôžok na svojich internátoch a jednej škole v prírode, pričom takmer 10 percent z tejto kapacity je schopný poskytnúť okamžite bez toho, aby sa ovplyvnilo vyučovanie na školách.

„Aktuálne  v najbližších dňoch by sme mali ubytovať takmer 30 rodinných príslušníkov  zamestnancov Tatravagónky Poprad. Núdzové ubytovanie poskytneme  v školskom penzióne pri SOŠ technickej v Poprade,“ povedal M. Majerský. Ako dodal, pomoc ponúkajú aj podnikateľské subjekty, majitelia penziónov, ktorí majú ubytovacie zariadenia.

„Je to veľký prejav spolupatričnosti v týchto pohnutých časoch.  Ozývajú sa nám aj neziskové organizácie, dobrovoľníci i obyvatelia kraja, ktorí chcú prispieť materiálne, technicky, personálne či finančne na pomoc utečencom. A tiež prihraničné obce, ktoré sú  v pohotovosti a ochotné pomôcť 24 hodín denne,“ dodal predseda PSK a informoval, že samospráva preto aktuálne pracuje na zriadení telefonickej a mailovej linky i platformy špeciálne zameranej na pomoc Ukrajine.  

Prešovský samosprávny kraj a jeho predseda Milan Majerský už včera odsúdil priamy vojenský útok Ruska na nášho východného suseda, Ukrajinu. Deklaroval zároveň, že PSK v prípade potreby je pripravený podať pomocnú ruku ukrajinskému národu - či už ubytovacími kapacitami alebo poskytnutím stravy, pitného režimu, ako tomu bolo pri prijatí repatriantov v čase pandémie. Krajine vyjadril podporu a solidaritu.

 

Zdroj a foto: psk