Prešovský samosprávny kraj vďaka európskym financiám a vlastným zdrojom dokončil tretiu etapu významného projektu modernizácie ciest v Pieninských národných parkoch.

Rekonštrukciou prešiel tentoraz takmer 3,7 kilometrový úsek Hniezdne - Spišská Stará Ves, jeden mostný objekt a jestvujúce priepusty. V rámci vyše 1,1 miliónovej investícii sa tu taktiež vystavali dva nové priepusty. Modernejšia cesta do Pienin bola dnes odovzdaná do užívania motoristickej verejnosti.

Projekt Modernizácie cestného spojenia Pieninských národných parkov pokračoval svojou treťou etapou v takmer  3,7 km dlhom úseku cesty 2. triedy II/543 Hniezdne – Spišská Stará Ves (úsek Hniezdne - Kamienka). Financovaný bol zo zdrojov EÚ v rámci cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce Interreg v celkovej výške viac 1,105 milióna eur a 5% spolufinancovaním zo strany PSK.

„Modernizácia týchto ďalších ciest v Pieninskom národnom parku znamená posilnenie regionálnej a navyše i cezhraničnej mobility. Ide o veľmi dôležité prepojenie so sieťou TEN-T na poľskej strane a na tej našej prostredníctvom ciest prvej triedy na diaľnicu D1. Je to jeden z kľúčových úsekov tak z pohľadu miestnych pri ich dochádzaní za prácou a do škôl, ale aj pre rozvoj tunajšieho cestovného ruchu,“ vyjadril sa dnes (t.j. 18. 11.) počas odovzdania

zrekonštruovaného úseku do užívania predseda Prešovského samosprávneho kraj Milan Majerský. Ako dodal, zlepšením stavu tohto úseku sa podstatne zvýši nielen komfort účastníkov cestnej premávky, ale i samotná bezpečnosť dopravy. „Cesty si zaslúžia modernizáciu pre návštevníkov a hlavne pre obyvateľov, ktorí tu žijú,“ dodal.

V rámci tretej etapy projektu sa konkrétne vykonala výmena obrusnej asfaltovej vrstvy vozovky, zlepšili sa rozhľadové pomery na ceste II/543, obnovili a upravili odvodňovacie zariadenia, taktiež sa upravilo jej šírkové usporiadanie. Modernizáciou prešli jestvujúce priepusty v úseku, a to ich čelá i kalové jamy. Zároveň sa tu vybudovali dva nové priepusty a opravil viac ako 50-ročný mostný objekt.

Zhotoviteľom stavby v úseku Hniezdne – Spišská Stará Ves bola spoločnosť COLAS Slovakia, ktorá práce realizovala od apríla do októbra tohto roku. Akcia pritom nadviazala na druhú etapu cestného projektu v Zamagurí, v rámci ktorého kraj v tomto roku už odovzdal do užívania zrekonštruovaných takmer 22 kilometrov ciest.

Prešovský samosprávny kraj do modernizácie ciest v okrese Stará Ľubovňa od roku 2019 doteraz investoval už viac ako 5,5 miliónov eur. Tieto financie umožnili rekonštrukciu 36,2 km ciest, viacerých mostných objektov, priepustov či skládky chemického posypového materiálu.

V okrese aktuálne prebiehajú investičné akcie v hodnote ďalších takmer 2,4 mil. eur. Okrem iného je to riešenie zosuvu či odstraňovanie povodňových škôd v obciach Jarabina a Kremná či rekonštrukcie štyroch mostov. A  to cez potok Vesné, Šarišské Jastrabie, cez potok Ľubotinka v obci Vislanka, mosta M303 (3120-001) Stará Ľubovňa i objektu v obci Jarabina. Cesty sa upravujú v úsekoch Stará Ľubovňa – Jakubany a Šambron.

 

Zdroj a foto: psk