Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v súčasnosti realizuje v rámci plánovaných aktivít modernizáciou cesty 3. triedy medzi Spišskou Starou Vsou a obcou Havka (okres Kežmarok).

Súčasný technický stav bol už kritický a nebezpečný - išlo o trvalý rozpad povrchu vozovky, ktorý sa už nedal a ani nemalo zmysel ho lokálne opakovane opravovať.

Stavebné práce budú spočívať odfrézovaní súčasného asfaltu a v položení dvoch nových asfaltových vrstiev a nastriekaní vodorovného dopravného značenia.

Celkovo sa kompletne opraví úsek cesty v dĺžke 4,636 km.

Celkové vysúťažené náklady predstavujú podľa zmluvy o dielo sumu 339 662 EUR.

Modernizácia cesty je financovaná z rozpočtu PSK cez úverové zdroje zo štátneho fondu – Slovenský investičný holding (SIH) – zriadeného Ministerstvom hospodárstva SR

PSK v Zamagurí pripravuje aj ďalšie cestné projekty: rekonštrukciu ďalšieho mosta v Jezersku, pokračovanie opravy cesty v Malej Frankovej, stavebnú úpravu križovatky Matiašovce-Zálesie a výstavbu okružnej križovatky v Spišskej Starej Vsi (na konci mesta smer Lysá nad Dunajcom a Č. Kláštor).

 

Zdroj a foto: Štefan Bieľak