Prešovský samosprávny kraj aktuálne realizuje v rámci Kežmarského okresu viacero investičných akcií. Jednou z nich je aj rekonštrukcia 48-ročného mosta v obci Jezersko (okres Kežmarok). Na opravu jeho zlého stavebno-technického stavu z vlastného rozpočtu preinvestuje takmer 200-tisíc eur.

Krajská samospráva prostredníctvom svojej organizácie Správy a údržby ciest PSK začala na jeseň 2021 realizovať stavebné práce na mostnom objekte M947 v intraviláne mosta Jezersko. A to vďaka financiám vyčleneným z rozpočtu prešovskej župy vo výške 199 591 eur. Rekonštrukciou mosta sa má dosiahnuť zlepšenie jeho stavebno-technického stavu, ktorý bol klasifikovaný v stupni 5 (zlý).

Takmer 50-ročný objekt s dĺžkou premostenia 12,3 metra dlhodobo vykazoval známky poškodenia. Na oporách jeho spodnej stavby je viditeľné podmytie základov, výkvety a inkrustácie. Zábradlie je skorodované a poškodené s chýbajúcim prvkom.  Koryto vodného toku pod mostom je zanesené s viditeľnou eróziou svahov.

Na mostnom objekte sa v rámci jeho rekonštrukcie odstráni jestvujúci mostný zvršok vrátane valcových nosníkov, zrekonštruujú prechodové oblasti, záverné múriky, krídla a úložné prahy. Vybuduje sa tu spriahajúca doska na nosnej konštrukcii a nový mostný zvŕšok, zrealizuje izolácia mostovky, ako aj rekonštrukcia vozovky pred i za mostným objektom. Pristúpi sa k spevneniu krajnice s odvodnením, realizácii vodorovného a zvislého dopravného značenia, samotného spevnenia koryta potoka a napokon k zhotoveniu obslužného prístupového schodiska pri oboch krajných oporách. Všetky uvedené stavebné práce by mali byť sfinalizované na jar 2023.

Počas ich realizácie platia na danom úseku dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávery cesty. Doprava, ktorá je obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, je regulovaná prenosným dopravným značením. Účastníci cestnej premávky tu musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou 30 km/h.

 

Zdroj a foto: psk