Návštevníci kultúrnych organizácií PSK sa môžu tento rok tešiť na niekoľko noviniek. Nahliadnu do nových zrekonštruovaných priestorov, budú súčasťou výnimočných výročí, uvidia niekoľko divadelných premiér a zažijú špeciálne pripravené podujatia na tento rok.

Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) čaká výnimočný rok. Pre verejnosť chystajú nielen zaujímavé podujatia, ale aj otvorenia zrekonštruovaných priestorov či oslavy výročí. Niekoľko inštitúcií pristúpi aj k začatiu rekonštrukcií.

Pre širokú verejnosť sa v tomto roku slávnostne otvoria zrekonštruované priestory Krajskej galérie v Prešove, keďže v plánovanom termíne ešte koncom minulého roka to nebolo možné kvôli protipandemickým opatreniam. Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov oddelenia pre dospelých čaká Poddukliansku knižnicu vo Svidníku.

Ukončenie rekonštrukcie a kolaudácia stavby prebehne vo Vihorlatskom múzeu v Humennom, kde sa zavŕši posledná etapa rekonštrukcie kaštieľa – národnej kultúrnej pamiatky a sídla múzea. A ukončená je už aj rekonštrukcia priestorov s novým vnútorným vybavením v Hvezdárni a planetáriu v Prešove.

Vstup do rekonštrukcie sa predpokladá v Ľubovnianskom múzeu – hrade v Starej Ľubovni, kde sa z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska zrekonštruuje severovýchodná hradba a tretie nádvorie. Plánovaná je aj komplexná rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.

Významná rekonštrukcia a modernizácia sa chystá aj v budove multifunkčného kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou, kde po rekonštrukcii bude sídliť Hornozemplínske osvetové stredisko a Hornozemplínska knižnica. Tá aktuálne realizuje aj projekt s názvom Multifunkčné centrum 4.0 vďaka grantom EHP a Nórska, ktorý je zameraný na nedostatok príležitostí pre deti a mladých ľudí.

V rámci projektu je naplánovaný cyklus podujatí s názvom „Kultúra a umenie bez diskriminácie“ zameraných na podporu sociálneho začlenenia s využitím kultúrnych a umeleckých aktivít. Multifunkčné centrum bude vybavené novou audiovizuálnou technikou, ktorá bude slúžiť rómskym a nerómskym deťom a mladým ľuďom za účelom prepojenia kultúry.

Okrem toho čaká knižnicu tento rok významné jubileum. Sté výročie svojho založenia si knižnica pripomenie 1. apríla konferenciou a vydaním publikácie o histórii pod názvom „100 rokov knižnice vo Vranove nad Topľou.“

Okrúhle jubileum – 70 rokov od svojho založenia si pripomenie tento rok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, a to pripravením špeciálnych pozorovaní, prednášok a podujatí pre širokú verejnosť. Už 70. výročie oslávi aj Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove. Pripomenie si ho rôznymi každomesačnými podujatiami a oslavy zavŕši začiatkom septembra slávnostnou akadémiou.

V roku 2022 oslávi 25 rokov činnosti detský folklórny súbor Makovička, ktorý sídli v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku. K výročiu pripravuje aj premiérový program na november tohto roku.

Výnimočným podujatím v roku 2022 bude stretnutie potomkov šľachtických rodov priamo na hrade Ľubovňa počas prázdninových hradných slávností, ktorých súčasťou bude maškarný ples v historizujúcich maskách, dobová kuchyňa a výstava dobových kostýmov. Podujatie sa bude konať v rámci projektu UZOL – Stará Ľubovňa – Mesto kultúry 2021.

Pozoruhodnou výstavou v tomto roku bude Medzinárodné trienále textilu, kde Tatranská galéria v Poprade predstaví viac ako 80 autorov zo všetkých kontinentov sveta, ktorí sa venujú tvorbe textilu v modernom súčasnom ponímaní. Expozícia bude sprístupnená verejnosti od 11. februára.

Zaujímavým pripravovaným podujatím Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove je „Mesiac autorského čítania“. Ide o najväčší stredoeurópsky literárny festival, ktorý začne v Košiciach (3. 7. – 17. 7.) a pokračovať bude v Prešove (18. 7. - 2. 8.).

V najbližších dňoch chystá knižnica vyhlásenie piateho ročníka čitateľskej súťaže s názvom Kniha roka PSK 2021. Jej cieľom je propagácia a podpora regionálnej knižnej tvorby vydanej v minulom roku, ktorá je spätá s regiónmi PSK tematicky, osobou autora textovej alebo obrazovej časti. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v máji.

I divadlá PSK majú na sezónu v roku 2022 pripravené novinky. Celkovo päť premiér chystá uviesť Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove. Diváci sa môžu tešiť napr. na „Šesť postáv hľadá autora“ v ukrajinskom jazyku alebo „Láska k blížnemu“ jedného z velikánov ruskej spisby Leonida Andrejeva.

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove má v pláne odohrať tento rok štyri premiéry. A to „Banícke vdovy“, „Hrôzostrašné príbehy strýka Montaguea“, „Edmond“ v režii Michala Náhlika a „Cosi“ v réžii Jakuba Nvotu.

 

Zdroj a foto: psk