Krajskí poslanci sa opäť stretnú na zasadnutí Zastupiteľstva PSK. Májové, v poradí 13. stretnutie, prinesie 17 bodov. Poslanci o nich budú hlasovať už v pondelok 20. mája.

Úvodná časť rokovania krajského parlamentu bude venovaná ekonomickej bilancii, a to záverečnému účtu za rok 2023. Poslanci okrem úpravy aktuálneho rozpočtu tiež rozdelia dotácie z Výzvy poslancov PSK, kde bolo na tento rok alokovaných 1,43 mil. eur.

Do oblasti športu by malo ísť viac ako 500-tisíc eur, do kultúry takmer 812-tisíc eur, do sociálnych služieb viac ako 34-tisíc eur, do rodinnej samosprávy viac ako 43-tisíc eur do životného prostredia viac ako 12-tisíc eur a do zdravotníctva vyše 27-tisíc eur.

Poslanci sa budú zaoberať aj ideovým zámerom rozvoja cestovného ruchu v oblasti Čergov. Tá má podľa PSK potenciál pre rozvoj ekoturistiky a pútnického turizmu. Súčasťou zámeru by mal byť aj návrh rozvoja rekreačného strediska Lysá.

Ďalší ideový zámer, ktorý budú schvaľovať poslanci, je Výstavba špecializovaného zaradenia DDS vo Vranove nad Topľou – Čemerné. Kraj sa chce uchádzať o finančné prostriedky na tento projekt z Plánu obnovy a odolnosti. Rozpočet projektu je pritom 1,33 mil. eur.

Dôležitým bodom rokovania bude zriadenie školského kampusu v Starej Ľubovni, ktorý sa týka žiakov Strednej odbornej školy technickej a Spojenej školy na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni.

V Prešove by zas mohlo vzniknúť Centrum simulačnej medicíny/Zdravotnícky kampus a to v areáli Strednej zdravotníckej školy v Prešove v predpokladanom rozpočtovom náklade 12,5 mil. eur.

 

Zdroj a foto: psk