Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja sa stretli pedagógovia a pracovníci s mládežou.

Školstvo

Témou kritického myslenia sa na Úrade Prešovského samosprávneho kraja zaoberali pedagógovia v rámci odbornej konferencie. Podujatie, ktoré spoluorganizovala prešovská župa, sa venovalo aj téme bezpečnosti na internete a digitálneho občianstva.

Konferencia (Ne)bezpečne v sieti pokračuje prilákala do Prešova päťdesiatku pedagógov a pracovníkov s mládežou zo základných a stredných škôl PSK. Zamerala sa na digitálny svet a jeho vplyv na mládež, rozvoj ich  kritického myslenia a tiež na prevenciu proti šíreniu dezinformácií. Nevyhla sa ani čoraz populárnejšej téme influencerstva.

Rozdelená bola do dvoch blokov, v ktorých postupne s príspevkom vystúpili odborní hostia.

Pedagógom a výchovným poradcom priblížil kritické myslenie na každý deň Jakub Kobela z Akadémie kritického myslenia a fenomény internetu Dominika Ondačková-Rajznerová z Internetovej poradne pre mladých ľudí IPčko. O tom, ako viesť deti k digitálnej miernosti hovorila Dominika Bujdáková z Hnutia kresťanských spoločenstiev detí rRko a témou Mravný influencer previedol Adrián Hudák zo spoločnosti DigiQ.

Podujatie zrealizovalo Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania v Prešove v spolupráci s krajskou samosprávou. Uskutočnilo sa v rámci projektu (Ne)bezpečne v sieti pokračuje, ktoré získalo podporu z dotácie rezortu školstva, programu Aktuálne priority 2022. Ten administruje Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Hlavným cieľom projektu je sieťovať a rozvíjať spoluprácu medzi pracovníkmi s mládežou, inštitúciami, mimovládnymi organizáciami a subjektmi samospráv i štátneho sektora. Následne by sa mal vypracovať návrh opatrení v práci s mládežou, ktorý prispeje k posilneniu ich postavenia v spoločnosti a tiež k rozvoju ich aktívneho občianstva.

 

Zdroj a foto: psk