Župné gymnázium v Starej Ľubovni bude mať novú telocvičňu. Zriaďovateľ školy, Prešovský samosprávny kraj (PSK) na projekt jej výstavby využije vlastné zdroje i príspevok z Fondu na podporu športu. Celková investícia predstavuje vyše 2,2 milióna eur,  vďaka ktorej gymnázium získa športovisko s teleskopickým hľadiskom a exteriérovou terasou.

Prešovský samosprávny kraj vybuduje pri Gymnáziu T. Vansovej v Starej Ľubovni novú, modernú telocvičňu. Disponovať bude kompletným športovým aj hygienickým zázemím, rampou pre imobilných či hľadiskom pre 185 ľudí. Krajská samospráva na jej výstavbu využije vlastné zdroje aj schválenú dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške 1,1 mil. eur. Celkovo tu preinvestuje 2,26 mil. eur.

Nová telocvičňa doplní existujúce športové zázemie školy, ktorým je menšia, aktuálnym potrebám nevyhovujúca telocvičňa 8,5 x 17,5 m, svojpomocne vybudovaná posilňovňa a vonkajšie multifunkčné ihrisko. Vybudovaný objekt bude predstavovať jednopodlažnú, z časti dvojpodlažnú stavbu so sedlovou strechou a s rozmermi 19 x 55 metrov. Jej hlavný vstup povedie z existujúcej budovy, pričom obidva objekty vzájomne spojí rampa umožňujúca bezpečný pohyb imobilným osobám.

V objekte sa bude nachádzať vstupná chodba s prístupom do dvoch traktov. V jednom sa umiestni hygienické zázemie so šatňami a kabinet, v ďalšom telocvičňa s hracími plochami pre volejbal basketbal a bedminton a taktiež sklad i technická miestnosť.  V telocvični sa vytvorí aj miestnosť prvej pomoci, náraďovňa či opravovňa náradia.

Škole dáme naozaj atraktívny športový objekt s teleskopickým hľadiskom, zasadačkou a šatňou na druhom podlaží, ktoré budú dostatočne vzdušené a presvetlené a tiež s terasou, pred slnkom chránenou drevenými pergolami. Žiaci ju budú využívať napríklad na stolný tenis, ale bude slúžiť tiež ako oddychová zóna pri vyučovaní teórie telesnej výchovy. Stavbou športoviska jednoznačne podporíme a rozšírime školské telovýchovné aktivity, ale čo je hlavné, žiakom a učiteľom vytvoríme kvalitné miesto, ktoré bude vyhovovať viacerým kolektívnym športom a kde sa budú môcť pripravovať v kvalitných podmienkach a organizovať nielen športové, ale aj kultúrne a všeobecne školské podujatia. Záujem využívať ho prejavili aj športové kluby a určite bude otvorené i pre širokú verejnosť,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský.

Samotný projekt telocvične kladie dôraz na pocit priestoru, svetla a spätosti s prírodou, ako aj ekonomiku a ekológiu výstavby i neskoršej prevádzky objektu. Navrhovanou architektúrou s minimalistickými prvkami vhodne doplní okolitú zástavbu. Opticky bude rozdelený tromi rôznymi materiálmi na fasáde, a to samočistiacou omietkou svetlej bielej farby, striebornými plastovými oknami, dreveným obkladom prírodnej farby a fasádou imitujúcou pohľadový betón.

PSK s investičným zámerom výstavby športového objektu pri staroľubovnianskom gymnáziu uspel v rámci minuloročnej výzvy Fondu na podporu športu zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry s celkovou alokáciou 17,6 mil. Projekt a žiadosť o dotáciu z fondu odobrili krajskí poslanci na svojom aprílovom zasadnutí.

 

Zdroj a foto: psk