Staroľubovnianske gymnázium dostane nový šat. Vďaka financiám jeho zriaďovateľa, Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ako aj z Európskej investičnej banky (EIB) sa zrekonštruuje jeho fasáda a strecha. Budova školy by mala byť zvonku vynovená už začiatkom roka 2024. Práce na nej si vyžiadajú investíciu 610-tisíc eur.

Prešovská župa spustila koncom mája na Gymnáziu Terézie Vansovej v Starej Ľubovni projekt zateplenia jeho fasády a strechy. Na rekonštrukciu pritom použije vlastné zdroje vo výške 310-tisíc eur a pomôže si aj úverovými prostriedkami z Európskej investičnej banky (300-tisíc eur). Projekt chce zavŕšiť už v januári 2024.

Predmetom architektonického návrhu v projekte je zateplenie fasády, suterénu, sokla, strechy,  ako aj výmena klampiarskych výrobkov. Fasáda objektu sa upraví kontaktným zatepľovacím systémom a na kritických miestach, najmä na dvoch pôvodných budovách, sa zrealizujú izolácie proti vode a vlhkosti.

Všetky predmetné práce by chcel zriaďovateľ na župnom gymnáziu ukončiť  za približne sedem mesiacov s odovzdaním do užívania po novom roku.

Projekt prinesie zníženie energetickej náročnosti budovy a súčasne zníženie spotreby energie na vykurovanie. Splnením tepelnoizolačných parametrov sa taktiež vytvoria podmienky tepelnej pohody. Opravou a modernizáciou stavby sa predĺži jej životnosť a v neposlednom rade sa vylepší jej vzhľad. Budova staroľubovnianskeho gymnázia bude atraktívnejšia a modernejšia.

 

Zdroj a foto: psk